Studia Podyplomowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sztuki i projektowania wnętrz na nowe  studia podyplomowe  w roku akademickim 2017/2018
Kolor w kreacji wnętrza

Jeśli chcesz zdobyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności, doświadczyć atmosfery naszej uczelni, znaleźć  się w świecie sztuki i poczuć się prawdziwym artystą zapraszamy!


Kierunek : Architektura wnętrz
Nazwa studiów: Kolor w kreacji wnętrza
Rodzaj studiów: 
studia  podyplomowe
Typ studiów
:  studia niestacjonarne
Czas trwania:  rok,  2 semestry,  9 miesięcy
Ilość godzin dydaktycznych:  240
Forma studiów: 2 zjazdy  w miesiącu (piątek, sobota)
Miejsce odbywania zajęć :  sale budynku AW  ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa
Ilość miejsc:  30
Minimalna ilość słuchaczy: 10
Termin rozpoczęcia zajęć:  20. 10. 2017 roku


Koszt miesięczny:           750 PLN
Koszt roku studiów
:   6750 PLN
Opłata rekrutacyjna:       50 PLN
Wpisowe:                            200 PLN
(szczegółowe warunki płatności wg umowy na usługi edukacyjne)


Wymagania  stawiane kandydatom na studia podyplomowe.
Studia podyplomowe są przeznaczone dla:
-  osób działających lub planujących działalność  w obszarze sztuki  i architektury wnętrz legitymujących się dyplomem studiów wyższych I lub II stopnia.


Cel zamierzenia.
 Celem powołania studiów podyplomowych na Wydziale Architektury Wnętrz jest potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności  w obszarze projektowania  wnętrz; „wnętrz” rozumianych  tradycyjnie, jako przestrzenie wewnątrz-obiektowe oraz jako przestrzenie otwarte - wnętrza urbanistyczne w strukturze miasta i krajobrazie otwartym.            
Program studiów jest skierowany zarówno do artystów i projektantów jak i osób  pragnących rozwijać swoją wrażliwość artystyczną w  kreacji własnego otoczenia (domu, mieszkania, środowiska).


Program studiów

Profil absolwenta

Organizacja studiów

Warunki rekrutacji

Efekty kształcenia