Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Koła Naukowe

Koło Naukowe „filtr AW”

Koło Naukowe „filtr AW”, powstało w 2010 r na Wydziale Architektury Wnętrz. Poruszane są zagadnienia wykraczające poza kurs podstawowy: fotografię analogową i cyfrową. Sukcesywnie organizowane są warsztaty, plenery fotograficznie oraz wystawy fotograficzne. Studenci, chcąc rozwijać pasję samodzielnej obróbki chemicznej zdjęć mogą korzystać w wolnym czasie z ciemni tradycyjnej działającej w pracowni fotograficznej.

Malarskie koło naukowe 0,18

Malowanie to przede wszystkim proces wyrażania własnych doświadczeń, tych wewnętrznych, zewnętrznych, złych lub dobrych, ale zawsze naszych, osobistych. Malujemy z autopsji, czyli własnych obserwacji. Przedstawiamy odpowiedzi na to jaki zastajemy świat, a często także zadajemy pytania o to jaki będzie. Autopsją w języku polskim nazywamy również sekcję ciała w celu ustalenia przyczyn zgonu i tak też, każdy z nas tworząc dokonuje autopsji na samym sobie, by przedstawić oraz zdefiniować przyczyny sztuki i powód, dla którego tworzy. Malarskie koło naukowe 0,18 wzięło swoją nazwę od pierwszej wystawy Kazimierza Malewicza „0 10”, na której był zaprezentowany obraz „Czarny kwadrat”. Co oznaczało początek czegoś nowego. „Malewicz zredukował całą sztukę minionych epok do zera i poszedł zupełnie inną drogą”. W nazwie koła pojawia się 18 – numer pracowni na wydziale ASP. Malarskie koło naukowe 0,18 – to grupa młodych artystów, dla których malarstwo – to sposób komunikacji ze światem, proces samorealizacji, pokazywanie swoich emocji.

Przewodniczącą koła : Sofia Wróblewska