Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dyplomy

Dyplomy

Zgłoszenie tematu licencjackiej pracy dyplomowej

Zgłoszenie tematu magisterskiej pracy dyplomowej

 

STUDIA STACJONARNE


Procedura przystąpienia do obrony dyplomu licencjackiego LSS_2023-24

Procedura przystąpienia do obrony magisterskiego dyplomu MSS_2023-24

Wzór zapisu dokumentacji dyplomowej

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

Wniosek o dopuszczenie do obrony – studia licencjackie stacjonarne

Wniosek o dopuszczenie do obrony – studia magisterskie stacjonarne

Regulamin określający zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w ASP w Warszawie

 

STUDIA NIESTACJONARNEProcedura przystąpienia do obrony licencjackiego dyplomu NSL_2023-24

Procedura przystąpienia do obrony magisterskiego dyplomu NSM_ 2023-24

Wzór zapisu dokumentacji dyplomowej

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

Wniosek o dopuszczenie do obrony – studia licencjackie niestacjonarne

Wniosek o dopuszczenie do obrony – studia magisterskie niestacjonarne

Regulamin określający zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w ASP w Warszawie

 

Do­ku­men­ty do Dy­plo­mu:

UWAGA. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później nie wnoszą opłaty za dyplom i suplement do dyplomu.

Aby ode­brać dy­plom:

  • na­le­ży zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia wy­peł­nio­ną kar­tę obie­go­wą (do pobrania w Dziekanacie)

Pobierz Kartę Obiegową

 

Informację dla dyplomantów

UWAGA. Przesunięcie egzaminu licencjackiego na drugi termin może być dokonane na pisemny wniosek studenta, skierowany do Prodziekana, uzasadniony poważnymi przyczynami. Zgoda na drugi termin nie oznacza przyznania większej ilości czasu na przygotowanie pracy projektowej. Proces projektowy poszczególnych elementów dokumentacji dyplomowej musi być zakończony, a drugi termin oznacza tylko i wyłącznie samą obronę. W szczególnych przypadkach wniosek może być przesłany pocztą elektroniczną, z obowiązkiem dostarczenia oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście w terminie 7 dni od przesłania Ostateczny termin składania wniosków mija dwa tygodnie przed pierwszym dniem planowanych obron. Jeden miesiąc przed zakończeniem zajęć w semestrze Prodziekan wyznacza i podaje do wiadomości na stronie internetowej Wydziału powyższy termin.

UWAGA. Przesunięcie egzaminu magisterskiego na drugi termin może być dokonane na pisemny wniosek studenta, skierowany do Prodziekana, uzasadniony poważnymi przyczynami. Zgoda na drugi termin nie oznacza przyznania większej ilości czasu na przygotowanie pracy dyplomowej. Proces projektowy poszczególnych elementów dokumentacji dyplomowej musi być zakończony, a drugi termin oznacza tylko i wyłącznie samą obronę. W szczególnych przypadkach wniosek może być przesłany pocztą elektroniczną, z obowiązkiem dostarczenia oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście w terminie 7 dni od przesłania maila. Ostateczny termin składania wniosków mija dwa tygodnie przed pierwszym dniem planowanych obron. Jeden miesiąc przed zakończeniem zajęć w semestrze Prodziekan wyznacza i podaje do wiadomości na stronie internetowej Wydziału powyższy termin.

Dalsze informacje zawarte są w regulaminie wewnętrznym Wydziału Architektury Wnętrz dostępnym tutaj: Regulamin