Samorząd Studencki

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Karolina Siczek

Zastępca Samorządu Studenckiego
Patrycja Szymańska

Skarbnik
Magdalena Marczak

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019