Samorząd Studencki

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Karolina Siczek

Zastępca Samorządu Studenckiego
Patrycja Szymańska

Skarbnik
Magdalena Marczak