Rekrutacja

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.
Studia prowadzone są w systemie dwustopniowym – studia pierwszego stopnia kończą się przyznaniem tytułu licencjata, a ukończenie studiów drugiego stopnia wiąże się z otrzymaniem tytuł magistra. Formuła ta obowiązuje zarówno na studiach stacjonarnych (bezpłatnych), jak i niestacjonarnych (płatnych, prowadzonych w godzinach popołudniowych w dni powszednie, a w soboty w g. 9-13 – malarstwo), przy czym licencjat na studiach stacjonarnych trwa 6 semestrów, a na niestacjonarnych 7 semestrów; studia drugiego stopnia w obu przypadkach trwają 4 semestry.
W naszej ofercie dydaktycznej jest szeroki zakres kształcenia, nie tylko w aspekcie architektury wnętrz, ale również kształcenia ogólnoplastycznego – rysunek, malarstwo i rzeźba, oraz projektowania graficznego. Na poziomie studiów licencjackich – student otrzymuje podstawową wiedzę w zakresie: projektowania wnętrz, wystaw, mebla, projektowania architektonicznego.
W siatce godzin znajdują się również zajęcia dotyczące budownictwa, fotografii, psychofizjologii widzenia, komputerowego wspomagania projektowania. Na roku dyplomowym, student I stopnia wybiera specjalizację pomiędzy projektowaniem wnętrz i projektowaniem wystaw.
Na poziomie studiów magisterskich drugiego stopnia (4 semestry) poszerzony zostaje program studiów licencjackich, gdzie wg własnych kompetencji student wybiera specjalizację  – projektowanie wnętrz, mebli, wystawiennictwa, a na studiach stacjonarnych także projektowanie w przestrzeni publicznej.  Każdej z tych specjalizacji towarzyszy kontynuacja rozwoju ścieżki ogólnoplastycznej (malarstwo i rysunek – oferujemy przez 5 lat studiów) oraz przedmioty do wyboru: projektowanie mebla, projektowanie architektoniczne, architektura krajobrazu, komunikacja wizualna.

Informacje dla kandydatów podane są na stronie: https://rekrutacja.asp.waw.pl/

 

  1. Zasady rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz

 

  1. Zasady rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz

 

  1. Zasady rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz

 

  1. Zasady rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz

 

  1. Terminarz rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia dla kierunku Architektura Wnętrz

 

  1. Terminarz rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia dla kierunku Architektura Wnętrz

 

  1. Terminarz rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia dla kierunku Architektura Wnętrz

 


Limity przyjęć

Opłaty dla Studentów rozpoczynających studia w roku 2019_2020


 

Spotkanie informacyjne dla kandydatów.