Rekrutacja

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.
Studia prowadzone są w systemie dwustopniowym – studia pierwszego stopnia kończą się przyznaniem tytułu licencjata, a ukończenie studiów drugiego stopnia wiąże się z otrzymaniem tytuł magistra. Formuła ta obowiązuje zarówno na studiach stacjonarnych (bezpłatnych), jak i niestacjonarnych (płatnych, prowadzonych w godzinach popołudniowych w dni powszednie, a w soboty w g. 9-13 – malarstwo), przy czym licencjat na studiach stacjonarnych trwa 6 semestrów, a na niestacjonarnych 7 semestrów; studia drugiego stopnia w obu przypadkach trwają 4 semestry.
W naszej ofercie dydaktycznej jest szeroki zakres kształcenia, nie tylko w aspekcie architektury wnętrz, ale również kształcenia ogólnoplastycznego – rysunek, malarstwo i rzeźba, oraz projektowania graficznego. Na poziomie studiów licencjackich – student otrzymuje podstawową wiedzę w zakresie: projektowania wnętrz, wystaw, mebla, projektowania architektonicznego.
W siatce godzin znajdują się również zajęcia dotyczące budownictwa, fotografii, psychofizjologii widzenia, komputerowego wspomagania projektowania. Na roku dyplomowym, student I stopnia wybiera specjalizację pomiędzy projektowaniem wnętrz i projektowaniem wystaw.
Na poziomie studiów magisterskich drugiego stopnia (4 semestry) poszerzony zostaje program studiów licencjackich, gdzie wg własnych kompetencji student wybiera specjalizację  – projektowanie wnętrz, mebli, wystawiennictwa, a na studiach stacjonarnych także projektowanie w przestrzeni publicznej.  Każdej z tych specjalizacji towarzyszy kontynuacja rozwoju ścieżki ogólnoplastycznej (malarstwo i rysunek – oferujemy przez 5 lat studiów) oraz przedmioty do wyboru: projektowanie mebla, projektowanie architektoniczne, architektura krajobrazu, komunikacja wizualna.

Informacje dla kandydatów podane są na stronie: https://rekrutacja.asp.waw.pl/

 

  1. Zasady rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz

 

  1. Zasady rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz

 

  1. Zasady rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz

 

  1. Zasady rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz

 

  1. Terminarz rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia dla kierunku Architektura Wnętrz

 

  1. Terminarz rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia dla kierunku Architektura Wnętrz

 

  1. Terminarz rekrutacji na niestacjonarne studia I i II stopnia dla kierunku Architektura Wnętrz

 


Limity przyjęć

Opłaty dla Studentów rozpoczynających studia w roku 2019_2020