Projektowanie Partycypacyjne

mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski

Do najważniejszych zainteresowań twórczych i badawczych zalicza projektowanie w nurcie zrównoważonego rozwoju (od skali urbanistycznej do detalu) a także publicystykę, powszechną edukacją architektoniczną, krytykę architektoniczną, fotografię. Szczególną wagę przywiązuje do aspektów ekologicznych i społecznych (poszanowanie zasobów, jakości zdrowotne, tworzenie przestrzeni z angażowaniem użytkowników). Współpracuje z wieloma uczelniami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, grupami tematycznymi.

mgr Marta Zimińska

Ukończyła Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Od 2018 asystent w pracowni – zespole Projektowania Partycypacyjnego. Architekt wnętrz, projektant mebli i biomateriałów. Naukowo i praktycznie interesuje się projektowaniem zrównoważonym. Poza pracą na WAW zajmuje się koordynacją projektów z zakresu architektury wnętrz.


Przedmiot projektowanie partycypacyjne prowadzony jest w ramach działalności Katedry Projektowania w Przestrzeni Publicznej:

Studia I stopnia stacjonarne, Rok III:
– zajęcia nieobowiązkowe oraz możliwość zaliczenia studenckich praktyk zawodowych

Studia II stopnia stacjonarne, Rok I:
– zajęcia obowiązkowe dla specjalizacji Projektowanie w Przestrzeni Publicznej
– zajęcia obowiązkowe pod dokonaniu wyboru (wybór pomiędzy Projektowaniem Partycypacyjnym a Architekturą Krajobrazu) dla specjalizacji Projektowanie Wnętrz lub Wystawiennictwa lub Mebla.

Studia podyplomowe “Kolor w kreacji wnętrza

 – wykłady.

Zajęcia w ramach przedmiotu PROJEKTOWANIE PARTYCYPACYJNE polegają na:

– nabywaniu doświadczeń dydaktyczno-naukowych dzięki podejmowaniu się nowego typu zadań (ćwiczenie pracy grupowej metodą projektową, działania interdyscyplinarne jako element procesu dydaktycznego, nauka zawodu i praktyki, działalność naukowo-badawcza),

– nabywaniu umiejętności dotyczących komunikacji społecznej (poznawanie lokalnych środowisk, praca o charakterze twórczym w szczególnie interesujących miejscach i w bliskim kontakcie 
z odbiorcami – użytkownikami przestrzeni),

– eksperymentach naukowych prowadzących do optymalizacji procesu projektowania (otwarcia się na inspiracje dokonaniami z Polski i innych krajów, wniesienia nowych wartości do sztuki projektowania),

– współpracy z instytucjami publicznymi i samorządami lokalnymi oraz innymi uczelniami (szczególnie Uniwersytetem Warszawskim – Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych).

Projektowanie partycypacyjne oznacza nie tylko informowanie, czy konsultowanie założeń projektowych czy koncepcji  z użytkownikami przestrzeni, ale zakłada współpracę i wszechstronny dialog rozwijający zarówno profesjonalistów jak dotychczas tradycyjnie rozumianych odbiorców ich prac.

 

Polecamy poradnik „Razem zmieniamy przestrzeń”, przygotowany w ramach współpracy Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW: 
http://socjourbanistyka.isns.uw.edu.pl/pliki/przedmioty/pppp3/Poradnik_Razem_zmieniamy_przestrzen_2019.pdf

Polecamy publikację dotyczącą realizacji partycypacyjnego projektu Biblioteki IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie:
https://waw.asp.waw.pl/2020/04/02/biblioteka/

RAPORT Z BADANIA WSTĘPNEJ KONCEPCJI PROJEKTOWEJ NA OSIEDLU JAZDÓW