Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Do najważniejszych zainteresowań twórczych i badawczych zalicza architekturę zrównoważoną i regeneratywną, publicystykę i krytykę architektoniczną oraz działania w ramach powszechnej edukacji architektonicznej (warsztaty, konferencje, projekty i programy edukacyjne, publikacje). Szczególną wagę przywiązuje do aspektów ekologicznych i społeczno-kulturowych (poszanowanie zasobów, jakości zdrowotne, odniesienie do kontekstu, kształtowanie przestrzeni i tworzenie miejsc z angażowaniem użytkowników). Współpracuje z uczelniami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, grupami tematycznymi, małymi społecznościami.