Projektowanie Architektoniczne (ns)

3809

dr inż. arch. Konrad Styka, prof. Uczelni
e-ma­il: konrad.styka(at)asp.waw.pl

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Projektant domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, adaptacji i rozbudów istniejących budynków o zróżnicowanej funkcji. Wykonuje też projekty obiektów przemysłowych. Od 2002 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2008, 2013, 2018 otrzymał Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2012 r. W latach 2016-2019 Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Architektury Wnętrz.


Program Pracowni


„przejawy funkcji, konstrukcji i formy powinny być traktowane w ten sposób, aby jedna z nie uzyskiwała przewagi nad innymi”
J. Żórawski „O budowie formy architektonicznej”

Istotą programu pracowni jest zaakcentowanie dwóch kluczowych czynników w procesie projektowania – projekt architektoniczny powstaje w odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestora, ale równie ważne jest uwzględnienie uwarunkowań, jakie wpływają na kształt budynku. Wynika stąd przede wszystkim konieczność zwrócenia uwagi na nawiązanie dialogu pomiędzy projektowanym budynkiem a otoczeniem. Drugi aspekt to funkcjonalność rozwiązań projektowych i ich prawidłowość względem podstawowych wymagań przepisów – takich jak minimalne odległości, wysokość pomieszczeń itp. Kolejne zagadnienie to kształtowanie formy architektonicznej, z zachowaniem umiaru i powściągliwości w doborze środków wyrazu. Ponadto, akcentowana będzie konieczność korzystania z wiedzy technicznej, która została omówiona wcześniej na zajęciach z budownictwa.

Semestr rozpoczną cztery prezentacje – wprowadzające w zagadnienia istoty projektowania, rozwiązań funkcjonalnych i formalnych, w celu wskazania w studentom konieczności projektowania w określonej rzeczywistości, która wymusza stosowanie rozwiązań zgodnych z przepisami, uwarunkowaniami przestrzennymi, społecznymi i technicznymi – wynikającymi z lokalizacji.

Tematy ćwiczeń będą uwzględniać stopniowanie rozległości zagadnień – kolejne semestry to zwiększanie trudności zadań. Przewidziano lokalizacje w Warszawie i woj. mazowieckim.

Zadania projektowe:


Niestacjonarne studia licencjackie sem. 5:

  • niewielki dom jednorodzinny, dla rodziny 2+2, bez garażu, powierzchnia użytkowa ok. 150m2

Niestacjonarne studia licencjackie sem. 6:

mały budynek użyteczności publicznej, do wyboru: pawilon kasowo-informacyjny,  pawilon cukierni (sprzedaż gotowych wyrobów), pawilon kasowo-informacyjny, pawilon ekspozycyjno-informacyjny o tematyce „woda w mieście” lub „komunikacja miejska”