Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Rzeźba (ns)

PROGRAM


Zestaw ćwiczeń dla studentów III roku studiów niestacjonarnych ma na celu zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami rzeźbiarskimi oraz pokazanie im dróg i technik, które mogą świadomie wykorzystywać podczas twórczych realizacji. W pierwszych  realizacjach studenci zapoznają się z tradycyjnym warsztatem rzeźbiarskim.

Fotografowanie w Pracowni Rzeźby to próby subiektywnego zaaranżowania i pokazania w przestrzeni form wymodelowanych światłem. Fotografia posiadając swoją autonomię jako dziedzina sztuki często jednak wspiera i inspiruje działania artystyczne, w tej pracowni. W dialogu z odbiorcą  studenci wykorzystują, również techniki audiowizualne, wynikiem tej formy wypowiedzi artystycznej są krótkie etiudy filmowe.

W VII SN pierwszego stopnia może być realizowana praca, która stanowi aneks plastyczny do dyplomu licencjackiego, a w IV semestrze SN drugiego stopnia realizowany jest obiekt rzeźbiarski, który stanowi aneks plastyczny do dyplomu magisterskiego, ze szczególnym naciskiem na indywidualny  charakter autora.