Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Projektowanie Partycypacyjne

Podejście partycypacyjne w projektowaniu wychodzi poza niezbędne minimum polegające na informowaniu przyszłych użytkowników i innych interesariuszy o planowanych zmianach w otoczeniu czy konsultowaniu z nimi założeń projektowych i gotowych koncepcji.

Oznacza wiele więcej – zakłada bardziej wszechstronną współpracę, aktywność zespołową,  wspomaganie społeczności skupionych wokół swoich miejsc czy terytoriów, dialog o charakterze interdyscyplinarnym, międzypokoleniowym, inkluzywnym.

Projektowanie partycypacyjne jest ciekawą propozycją zarówno dla zleceniodawców i profesjonalistów jak i odbiorców – użytkowników przestrzeni, gdyż wspomaga tworzenie demokratycznego forum służącego dyskursowi, twórczej wymianie opinii, inspiracjom i nowym pomysłom a także ewaluacji rozwiązań. Przyczynia się do jak najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów – środowiskowych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych.

Projektowanie partycypacyjne

Zajęcia obejmują: wykłady, wizyty studyjne, zajęcia terenowe, spotkania z interesariuszami procesów projektowych, pracę warsztatową związaną z zadaniami projektowymi, wspólne prezentacje, dyskusje, ewaluację rozwiązań projektowych i realizacyjnych, lekturę.

Zasób tematów projektowo- badawczych jest z roku na rok poszerzany. Wiąże się przede wszystkim z realnymi potrzebami dotyczącymi twórczych zmian w przestrzeniach publicznych i instytucjach edukacji i kultury, a więc ma wymiar w dużym stopniu praktyczny.

ASP w Warszawie podpisała kilkuletnie Porozumienia o współpracy z Bibliotekami Publicznymi m.st. Warszawy w dzielnicach Praga-Południe oraz Praga- Północ. W ramach tych porozumień wykonywane są metodami partycypacyjnymi projekty, z których część udaje się realizować.

W zajęciach biorą także udział studenci i pracownicy dydaktyczno- naukowi innych uczelni (np. ISNS UW czy SGGW). Ostatnio wspólnie działaliśmy m.in. w przestrzeni Autonomii – zielonego skweru przy ul. Nowy Świat 69 i na podwórkach Kolonii Wawelberga na Woli a także w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej i wybranych przestrzeni Osiedla Jazdów.

W programie

Zajęcia w ramach przedmiotu Projektowanie Partycypacyjne w trakcie studiów stacjonarnych polegają na:

  • poznawaniu dobrych praktyk w tej dziedzinie a także przykładów działań, w których brakuje podejścia partycypacyjnego;
  • nabywaniu doświadczeń poprzez ćwiczenie sprawczości poprzez pracę zespołową metodami aktywizacyjnymi, dotyczącą realnych tematów;
  • działaniach interdyscyplinarnych, integrujących sztukę i naukę (związanych zarówno z procesem dydaktycznym jak i działalnością twórczą oraz badawczą);
  • nabywaniu umiejętności dotyczących komunikacji społecznej (poznawanie lokalnych środowisk, praca w szczególnie interesujących miejscach i w bliskim kontakcie z odbiorcami – użytkownikami przestrzeni, organizacjami pozarządowymi a także osobami decyzyjnymi);
  • eksperymentach naukowych prowadzących do optymalizacji procesu projektowania (otwarcia się na inspiracje dokonaniami z Polski i innych krajów, wniesienia nowych wartości do sztuki projektowania);
  • współpracy z instytucjami publicznymi i samorządami lokalnymi oraz innymi uczelniami.

Zajęcia obejmują: wykłady, wizyty studyjne, zajęcia terenowe, spotkania z interesariuszami procesów projektowych, pracę warsztatową związaną z zadaniami projektowymi, wspólne prezentacje, dyskusje, ewaluację rozwiązań projektowych i realizacyjnych, lekturę.

Przedmiot Projektowanie Partycypacyjne prowadzony jest w ramach działalności Katedry Projektowania w Przestrzeni Publicznej.

Polecane publikacje

Polecamy poradnik „Razem zmieniamy przestrzeń”, przygotowany w ramach współpracy Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW

Polecamy publikację dotyczącą realizacji partycypacyjnego projektu Biblioteki IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie oraz informacje na stronie internetowej https://hoffmanowa.pl/biblioteka/

Polecamy publikację poradnikową dotyczącą projektowanie bibliotek publicznych, z której można korzystać także podejmując tematy innych wnętrz i obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem podejścia partycypacyjnego: https://biblioteki.org/publikacje/biblioteka-dobre-miejsce-poradnik-architektoniczny-dla-bibliotek/