Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Projektowanie Partycypacyjne

w Programie pracowni


Podejście partycypacyjne w projektowaniu wychodzi poza niezbędne informowanie przyszłych użytkowników i innych interesariuszy o planowanych zmianach w otoczeniu czy konsultowanie z nimi gotowych koncepcji, założeń projektowych i rozwiązań. Oznacza wiele więcej, zakłada bardziej wszechstronną współpracę, pracę zespołową, wspomaganie społeczności, interdyscyplinarny i inkluzywny dialog. Projektowanie partycypacyjne jest ciekawą propozycją zarówno dla profesjonalistów jak i odbiorców ich prac, gdyż wspomaga tworzenie forum dyskursu i twórczej wymiany opinii, inspiracji, pomysłów a także ewaluacji rozwiązań. Przyczynia się do jak najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów – środowiskowych, społecznych, ekonomicznych.

Zajęcia w ramach przedmiotu PROJEKTOWANIE PARTYCYPACYJNE w trakcie studiów niestacjonarnych II stopnia na roku I polegają na:

– poznawaniu dobrych praktyk w tej dziedzinie a także przykładów działań, w których podejścia partycypacyjnego brakuje;
– nabywaniu doświadczeń poprzez ćwiczenie pracy zespołowej metodami aktywizacyjnymi;
– działaniach interdyscyplinarnych związanych z procesem dydaktycznym, działalnością twórczą i badawczą;
– nabywaniu umiejętności dotyczących komunikacji społecznej (poznawanie lokalnych środowisk, praca w szczególnie interesujących miejscach i w bliskim kontakcie z odbiorcami – użytkownikami przestrzeni);
– eksperymentach naukowych prowadzących do optymalizacji procesu projektowania (otwarcia się na inspiracje dokonaniami z Polski i innych krajów, wniesienia nowych wartości do sztuki projektowania);
– współpracy z instytucjami publicznymi i samorządami lokalnymi oraz innymi uczelniami.

Zajęcia obejmują: wykłady, wizyty studyjne, zajęcia terenowe, spotkania z interesariuszami procesów projektowych, pracę warsztatową związaną z zadaniami projektowymi, wspólne prezentacje, dyskusje, ewaluację rozwiązań projektowych i realizacyjnych, lekturę.

Przedmiot projektowanie partycypacyjne prowadzony jest w ramach działalności
Katedry Projektowania w Przestrzeni Publicznej.

Polecamy poradnik „Razem zmieniamy przestrzeń”, przygotowany w ramach współpracy Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW:
http://socjourbanistyka.isns.uw.edu.pl/pliki/przedmioty/pppp3/Poradnik_Razem_zmieniamy_przestrzen_2019.pdf

Polecamy publikację dotyczącą realizacji partycypacyjnego projektu Biblioteki IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie:
https://waw.asp.waw.pl/2020/04/02/biblioteka/

Polecamy publikację dotyczącą projektowania bibliotek publicznych, z której można korzystać także podejmując tematy innych wnętrz publicznych i obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem podejścia partycypacyjnego:
http://www.biblioteki.org/poradniki/biblioteka_dobre_miejsce_poradnik_architektoniczny_dla_bibliotek.html