Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Projektowanie Wnętrz (ns)

Program pracowni


Dydaktyczny program pracowni prowadzi do wszechstronnego i gruntownego opanowania przez studenta własnej i samodzielnej drogi twórczego rozwiązywania zadań projektowo-przestrzennych skupionych wokół najbliższego otoczenia człowieka. Edukacja obejmuje dwa semestry nauki na III roku oraz semestr VII studiów I stopnia, zakończone licencjatem oraz trzy semestry na I i II roku studiów II stopnia zakończone pracą dyplomową w IV semestrze II roku. W ciągu każdego semestru student wykonuje jedno zadanie projektowe wprowadzające go stopniowo w złożoność i uwarunkowania warsztatu projektanta – architekta wnętrz. Celem działania dydaktycznego jest wykształcenie u studentów podstawowych umiejętności niezbędnych przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz, jakimi są analizowanie, kreatywne myślenie, projektowanie, a wreszcie realizacja w zadanym kontekście kulturowym, przestrzennym i ekonomicznym. W procesie kształcenia pracownia kładzie duży nacisk na indywidualizowanie pracy projektowej. Pracownia, wzbogacając dotychczasową ogólną edukację studentów o elementy projektowania specjalistycznego, uwrażliwia wyobraźnię przez projektowanie rozwiązań przestrzennych drogą kolejnych przybliżeń w skali i bryle. Niezwykle ważnym czynnikiem realizowanym w ciągu całego procesu dydaktycznego jest stopniowe wyrabianie wśród studentów umiejętności prezentacji i obrony własnych projektów i zastosowanych rozwiązań.