Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pod­stawy Pro­jek­to­wa­nia Gra­ficz­ne­go

Program Pracowni


Zapoznanie z bazowymi pojęciami i środkami wyrazu stosowanymi w komunikacji wizualnej / projektowaniu graficznym (litera, logotyp, znak, piktogram, układ typograficzny). Ćwiczenia realizowane manualnie i z zastosowaniem graficznych programów komputerowych.

Program wzbogacony jest wykładami dotyczącymi podstaw typografii (historia rozwoju pisma, budowa litery, układ typograficzny). Pretekstem do zrealizowania ww. celów programowych jest przeprowadzenie szeregu ćwiczeń koncentrujących się na analizie wizualnych oraz znaczeniowych walorów formy graficznej i typograficznej z uwzględnieniem kontekstu przestrzennego.

Pracownia prowadzi zajęcia dla I roku studiów licencjackich.