Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

II Pra­cow­nia Wy­sta­wien­nic­twa (IIst)

Program Pracowni

Pracownia funkcjonuje jako wolnego wyboru dla studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich. Podejmowane w niej zadania z zakresu projektowania przestrzeni o charakterze wystawienniczym są zróżnicowane pod względem trudności, w zależności od danego poziomu kształcenia. Wspólnym mianownikiem zadań jest twórcze kształtowanie przestrzeni adresowanej do widza. Podstawą dla projektów jest w każdym przypadku autorsko sformułowany ramowy scenariusz oraz program funkcjonalny, analiza miejsca planowanych działań projektowych oraz  – w konsekwencji – autorskie założenia projektowe. Projekty wymagają świadomego wyboru rodzaju twórczych działań w myśl założonej idei, przemyślanych rozwiązań technicznych, materiałowych i multimedialnych.

Cele dydaktyczne na wszystkich poziomach kształcenia to: rozwijanie indywidualnej wrażliwości i świadomości plastycznej oraz wyobraźni twórczej i samodzielności projektowej; pogłębianie zdobytych już umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz wykorzystywania i twórczego łączenia zdobytej już wiedzy i doświadczeń, dążenie do interdyscyplinarności działań; pogłębianie wiedzy o całym spektrum działań wystawienniczych oraz zagadnieniach niezbędnych dla rozwijania umiejętności projektowania wystawiennictwa, w tym doskonalenie warsztatu projektowego.

Program dla I i II roku stacjonarnych studiów II. stopnia

Semestry I i II opierają się na całosemestralnych zadaniach (jedno zadanie w semestrze) dotyczących przestrzeni o złożonym programie. W każdym z semestrów do wyboru są dwa zadania – jedno o bardzo szeroko sformułowanym temacie, aby pozostawić swobodę wyboru konkretnego zagadnienia oraz rodzaju projektowanej wystawy, drugie dotyczące projektu we wnętrzu, gdzie aspekt wystawienniczy odgrywa istotną rolę. Proponowana powierzchnia – w zależności od zadania – do 400 m². Tematy umożliwiają również dobór złożoności zadania w zależności od tego, czy pracownia ma pełnić rolę kierunkowej czy uzupełniającej.

Semestry III i IV poświęcone są magisterskiemu projektowi dyplomowemu, zaprezentowanemu publicznie wraz z aneksem, pracą teoretyczną oraz portfolio podczas obrony pracy dyplomowej. Temat projektu dyplomowego zgłasza dyplomant. Tematyka pracy dyplomowej powinna wpisywać się w obszar wystawiennictwa.

 

Poziom trudności zadań w poszczególnych semestrach umożliwia przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania złożonych zadań projektowych oraz do pracy w profesjonalnych zespołach przy dużych projektach interdyscyplinarnych. W toku pracy nad zadaniami omówione zostają zagadnienia:

– scenariusz ekspozycji jako punkt wyjścia dla idei i założeń do projektu wystawy – tworzenie wielowątkowego scenariusza ramowego;

– lokalizacja projektu – wybór miejsca odpowiedniego dla podjętego tematu oraz analiza sytuacji zastanej, w tym dokumentacja techniczna i zdjęciowa;

– adaptacje i rewitalizacje wnętrz użyteczności publicznej na potrzeby działalności kulturalnej z funkcją wystawienniczą (opcjonalnie),

– rozplanowanie funkcjonalne i tematyczne przestrzeni o złożonym programie,

– dobór środków wyrazu a rodzaj oraz temat wystawy,

– ergonomia w przestrzeniach wystawienniczych,

– grafika w przestrzeniach wystawienniczych,

– rozwiązania techniczne, materiałowe, multimedialne stosowane w wystawiennictwie;

– oświetlenie jako istotny element kreacji przestrzeni wystawienniczej,

– przepisy i wymogi bezpieczeństwa (BHP, P.POŻ),

– prezentacja projektu (plansze, opracowanie techniczne, ewentualnie makieta czy projekcja oraz – w przypadku pracy magisterskiej – opis projektu i publiczna obrona) jako immanentny element pracy nad zadaniem.