Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Fotografia i Psychofizjologia Widzenia

I rok studiów stacjonarnych I st. — wtorek 14:00-17:35

II rok studiów stacjonarnych I st. — środa 14:00-17:35

II rok studiów niestacjonarnych I st. — środa 18:00–20:15

Pracownia fotograficzna czynna w godzinach:

  • pon. 11:00–17:00
  • wt. 10:30–14:30
  • śr. 10:30–14:30
  • czw. 11:00–17:00
  • pt. nieczynne

Fotografia


Zajęcia prowadzi: dr hab. Anna Plewka, Klaudia Majewska, wspomaganie techniczne  Anna Maria Zagórska.
Zajęcia mają na celu pozyskanie:

  • umiejętności samodzielnego posługiwania się podstawowym sprzętem fotograficznym (lustrzanka cyfrowa/kompakt cyfrowy/ oraz swobodne posługiwanie się sprzętem studyjnym.
  • udoskonalenie zdolności manualnych z zakresu fotografii, ze szczególnym wskazaniem na fotografię architektury i obiektu
  • umiejętności przygotowania obrazu do druku według przyjętych założeń (obróbka w programie Adobe Photoshop, ewentualnie ciemnia analogowa)
  • zdobywanie doświadczeń związanych z drukiem średniego i dużego formatu
  • zrozumienie zasad kompozycji obrazu.

W celu poprawy jakości materiału zdjęciowego rozwijane są zagadnienia z zakresu ciemni cyfrowej, przygotowanie zdjęć do druku, modyfikacja koloru w obrazie, zamiana zdjęć barwnych na monochromatyczne ze wskazaniem na różne sposoby obróbki pliku. Finalnie prace oddawane są w formie wydruków wysokiej jakości z podklejeniem i prezentowane na końcoworocznej wystawie Wydziału Architektury Wnętrz.

Koło Naukowe „filtr AW”, które powstało w 2010 r. na prośbę studentów, których zainteresowania wykraczają poza kurs podstawowy. Poruszane są zagadnienia: fotografia analogowa, warsztaty cyklicznie. Opiekun Naukowego: dr hab. Anna Plewka. Realizowane są tematy wykraczające poza tematy zajęć. Członkowie Koła Naukowego mogą kreować sposób realizacji pasji np. współpraca z zewnętrznymi galeriami i innymi instytucjami.

 

Program pracowni:


Zajęcia w Pracowni Fotograficznej obejmują podstawy teoretyczne, ćwiczenia studyjne i korekty wykonanych prac. W atelier realizowane są m.in. fotografie makiet powstałe w pracowniach projektowych Wydziału Architektury Wnętrz. Studenci zyskują umiejętność samodzielnego posługiwania się profesjonalnym sprzętem fotograficznym w warunkach studyjnych, a następnie udoskonalają swój warsztat w zakresie ciemni cyfrowej. Tematy realizacji fotograficznych związane są z fotografią przestrzeni. W trakcie zajęć rozwijane są możliwości wykorzystania światła naturalnego i studyjnego do realizacji fotografii: obiektu, form architektonicznych i pejzażu za pomocą profesjonalnego sprzętu. W celu poprawy jakości materiału zdjęciowego rozwinięcie zagadnień z zakresu ciemni cyfrowej: rozmiar obrazu, zmiana rozdzielczości, przygotowanie plików do druku, modyfikacja koloru w obrazie, zamiana zdjęć barwnych na monochromatyczne z podaniem różnorakich sposobów.

Koło Naukowe „filtr AW”, które powstało w 2010 r. na prośbę studentów, których zainteresowania wykraczają poza kurs podstawowy. Poruszane są zagadnienia: fotografia analogowa, warsztaty cyklicznie. Opiekun Naukowego: dr hab. Anna Plewka, as. mgr Klaudia Majewska, wspomaganie: Anna Zagórska

Psychofizjologia

Zajęcia prowadzi Helena Szczechura.

Zajęcia z Psychofizjologii Widzenia obejmują wykłady, eksperymenty, oraz indywidualne korekty ze studentami podczas dwóch semestrów I roku. W pierwszym semestrze są to zagadnienia podstaw budowy i działania systemu wzrokowego, organizacji percepcji, widzenia trójwymiarowego oraz barwnego. W drugim semestrze studenci zapoznają się zasadami odbioru i wpływem na ludzkie postrzeganie cech pamięci, temperamentu i osobowości oraz czynników społecznych. Omawiane jest także zjawisko synestezji. Cechą charakterystyczną realizowanych zajęć są prace graficzne i fotograficzne studentów pokazujące plastyczne interpretacje wybranych tematów psychologicznych.