Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Architektury Krajobrazu

rok l i lI, studiów Il st.

Program Pracowni


Celem pracowni jest przekazanie wiedzy w zakresie przyrodniczych, kulturowych, techniczno-ekonomicznych podstaw kształtowania roślinności w obiektach architektury krajobrazu, przedstawienie zasad projektowania wybranych obiektów architektury krajobrazu oraz zapoznanie ze specyfiką tworzywa roślinnego w odniesieniu do dzieła architektonicznego, sztuk pięknych i innych dziedzin twórczości.

Ponadto istotnym elementem nauczania jest wykształcenie umiejętności w zakresie właściwego określenia kontekstu przyrodniczego i kulturowego terenu opracowania w procesie tworzenia rozwiązań przestrzennych oraz zagadnienia z kształtowania roślinności we wnętrzach architektonicznych.

Preferowaną metodą projektową jest dochodzenie do rozwiązań przestrzennych drogą kolejnych przybliżeń w skali – od ogółu do rozwiązań szczegółowych. Nacisk położony jest na indywidualizowanie zadań projektowych i użycie różnorodnych narzędzi przy pracy nad projektem.

Program pracowni przygotowuje studentów do tworzenia i realizowania własnych koncepcji projektowych z wykorzystaniem znajomości podstawowych zasad projektowania roślinności w przestrzeniach prywatnych, publicznych, na powierzchniach architektonicznych oraz we wnętrzach obiektów architektonicznych.

Zadania projektowe są powiązane merytorycznie z problematyką projektową realizowaną w innych pracowniach, m. in. Projektowania Architektury i Wnętrz.

Program pracowni umożliwia elastyczne dostosowanie pracy nad projektem do specyficznej sytuacji każdego studenta – do jego preferencji, możliwości twórczych i umiejętności warsztatowych. Ponadto w zależności od charakteru i skali przestrzeni będącej tematem opracowania, zakres pracy i sposób prezentacji są zawsze dobierane indywidualnie.

Literatura podstawowa:

 1. Bogdanowski J., 1976: Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, PWN Kraków.
 2. Celadyn W.,1992:Architektura a systemy roślinne. Studium relacji między elementami architektonicznymi a roślinami. Politechnika Krakowska,,
 3. Katalog roślin/ drzewa, krzewy, byliny/:2009,Wyd.Związek Polskich Szkółkarzy, Warszawa
 1. Królikowski J., Rylke J.2001: Społeczno- kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Wyd. SGGW, Warszawa
 2. McLeod V., 2008: Detail in Landscape Architecture, Laurence King Publishing, London
 3. Szmidt B., 1998: Ład przestrzeni, Wyd.. Kanon, Warszawa
 4. Vidella A.,S., 2009: Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

 1. Bogdanowski J., 1999: Style, Kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej, wybrane problemy, Politechnika Krakowska, Kraków
 2. Buckland T., 2001: Garden boundaries, London
 3. Mitkowska A., Siewniak M., 1998: Tezaurus sztuki ogrodowej, Rytm, Warszawa
 4. Patoczka P., 2000: Ściany i bramy w krajobrazie, Politechnika Krakowska, Kraków
 5. Wejchert K., 1984: Elementy kompozycji urbanistycznej. Wyd.2., Arkady, Warszawa
 6. Spens M.,1994: Modern Landscape, Phaidon, London

Czasopisma:

 1. Czasopisma: Garten und Landschaft, Landscape Architecture, Topos.