Organizacja Studiów Podyplomowych

Terminy
Rozpoczęcie studiów  20.10.2017 r.
Semestr zimowy  trwa   od 20.10.2017 r.  do 28.02.2018 r.
Semestr letni  trwa         od 01.03.2017 r.  do 30.06.2018 r.  


Tryb studiów
Dwa zjazdy (piątek/sobota)  w miesiącu , zwykle są to dwa kolejne tygodnie miesiąca wg szczegółowego planu
18 zjazdów w roku akademickim


Zajęcia odbywają się w salach budynku AW Myśliwiecka 8 i wybranych obiektach ASP w Warszawie

piątek                   16.00 - 20.30
sobota                  9.00 -  17.15        z przerwą  13.00 – 14.00


Ilość godzin dydaktycznych  
zjazd                 13 godzin
miesiąc            26 godzin
 rok                 240 godzin  ( 234 + 6 godzin plener malarski)