Opracowania Techniczne

II i III rok studiów I stopnia; l i lI rok studiów II stopnia

3809

adi. dr inż. arch. Konrad Styka
e-ma­il: konrad.styka(at)asp.waw.pl

Konrad Styka (1970) prowadzi Opracowania Techniczne – przedmiot towarzyszący Pracowni Wystawiennictwa II, wspomagający studentów w przygotowaniu technicznego podania projektów na poziomie pracy licencjackiej i magisterskiej.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Projektant domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, adaptacji i rozbudów istniejących budynków o zróżnicowanej funkcji. Wykonuje też projekty obiektów przemysłowych. Od 2002 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W grudniu 2008 roku otrzymał Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2012 r.

mgr inż. arch. Anna Siwek

Absolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. 

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, przynależność do Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów od 2001r.

Autorka i współautorka wielu projektów budowlanych i wykonawczych obiektów użyteczności publicznej – sportowych, handlowych, hotelowych i usługowych, a także budynków przemysłowych i mieszkalnych.  W dorobku twórczym posiada również projekty wnętrz biurowych, bankowych, sportowych i hotelowych, a także opracowania urbanistyczne.

Najważniejsze zrealizowane projekty to obiekty sportowe: stadion piłkarski w Gdyni, wielokrotnie wyróżniany przez PZPN i hala sportowa w Częstochowie, która otrzymała nagrodę drugiego stopnia w konkursie “Budowa Roku 2012”, a także została laureatem lokalnego konkursu “Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”.

Od 2016 na stanowisku wykładowcy na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

mSAMSUNG DIGITAL CAMERAgr inż. architekt Dariusz Śmiechowski

 Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 1984. Autor i współautor wielu rozwiązań projektowych (w tym nagradzanych w konkursach) w kraju i za granicą, często interdyscyplinarnych, obejmujących problematykę od urbanistyki, poprzez koncepcje budynków, do detalu. Do najważniejszych zainteresowań twórczych zalicza projektowanie w nurcie zrównoważonego rozwoju, ze szczególną uwagą na aspekty ekologiczne i społeczne (poszanowanie zasobów, jakości zdrowotne, partycypacja użytkowników we współtworzeniu przestrzeni, nowe formy powszechnej edukacji architektonicznej) a także publicystykę i krytykę architektoniczną. Od kilkunastu lat wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz (m.in. opracowania techniczne w pracowniach Projektowania Wnętrz oraz Wystawiennictwa). Współpracuje z innymi uczelniami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi. Członek międzynarodowej organizacji PLAYCE zajmującej się edukacją architektoniczną dzieci i młodzieży, członek SARP (m.in. zespołu redakcyjnego Polskiej Polityki Architektonicznej w ramach prac Polskiej Rady Architektury), stały współpracownik miesięcznika Architektura-murator. Członek Rady Programowej AUTOPORTRET – pisma o dobrej przestrzeni. Stały współpracownik Arché.

 

2542

mgr inż. architekt Anatol Kuczyński

absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1979) w latach 1993–2009 oraz od 2012 jest starszym wykładowcą WAW ASP, od 2009 starszym wykładowcą PJWSTK w Warszawie. Jest autorem licznych projektów indywidualnych i zespołowych w dziedzinie architektury i architektury wnętrz, w tym: projektu wnętrz biurowych w budynkach PKO S.A. przy ul. Giełdowej i Grzybowskiej w Warszawie, projektu osiedla mieszkaniowego Simon Bolivar Strasse w Berlinie (z H&P&K Atelier), projektu przebudowy salonu samochodowego ze stacją obsługi i stacją kontroli pojazdów w Tychach dla FIAT AUTOPOLAND i AutoHit, projektu Centrum IKEA w Gdańsku, projektu Domu Handlowego „IKEA” w Gdańsku (z Polcon), projektu budowy i rozbudowy Szkoły Amerykańskiej ASW w Bielawie g. Konstancin Jeziorna, projektu przebudowy i projektu wnętrz biur zarządu ITI przy ul. Wiertniczej w Warszawie, projektu Teatru i Klubu Muzycznego “CAPITOL” w Warszawie.

 

2541

st. wykł. Andrzej Gajczyk

Andrzej Gajczyk. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Architektury University of Detroit (USA). Projektant obiektów sportowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, domów jednorodzinnych. Autor projektów wnętrz o funkcji handlowej i biurowej. W latach 1985–1991 pracował jako starszy asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 1992 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pełnił funkcję Kierownika Katedry Architektury i Budownictwa. W grudniu 2011 roku otrzymał Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Program Przedmiotu


Przedmiot „Opracowania Techniczne” prowadzony w ramach zajęć w pracowniach Projektowania Wnętrz, Projektowania Wystaw, Pracowni Detal Miasta i w II Pracowni Projektowania Architektonicznego wiąże się nierozłącznie z programami tych pracowni. W ramach przedmiotu przewidziano konsultacje zagadnień wykonawczych, rysunków, makiet, itp. a w rezultacie opracowanie własnego projektu (semestralnego, dyplomowego). Umiejętności studentów oparte są na wcześniejszych kursach budownictwa, rysunku technicznego, ergonomii (rok I i II studiów licencjackich) oraz wykładach i wizytach studyjnych.

Zakres typowego opracowania to dowodzące możliwości realizacyjnych własnego projektu rysunki rzutów, przekrojów (w skali 1:50, 1:20), detale wykonawcze, krótki opis techniczny. Przedmiot prowadzony jest dla studentów II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich.