Informacje Ogólne

W czerwcu 2019 roku zakończy się druga edycja studiów podyplomowych skierowanych do   wszystkich miłośników sztuki i projektowania

Kolor w kreacji wnętrza

Jeśli chcesz zdobyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności, doświadczyć atmosfery naszej uczelni, znaleźć  się w świecie sztuki i poczuć się prawdziwym artystą zapraszamy w roku akademickim 2019/2020 !

Kierunek : Architektura wnętrz
Nazwa studiów: Kolor w kreacji wnętrza
Rodzaj studiów: 
studia  podyplomowe
Typ studiów
:  studia niestacjonarne
Czas trwania:  rok,  2 semestry,  9 miesięcy
Ilość godzin dydaktycznych:  240
Forma studiów: 2 zjazdy  w miesiącu (piątek, sobota)
Miejsce odbywania zajęć :  sale budynku WAW  ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa
Ilość miejsc:  60
Minimalna ilość słuchaczy: 10
Termin rozpoczęcia zajęć:  18. 10. 2019 roku

Koszt miesięczny:         
750 PLN
Koszt roku studiów
:   6750 PLN
Opłata rekrutacyjna:      50 PLN
Wpisowe:                        200 PLN
(szczegółowe warunki płatności wg umowy na usługi edukacyjne)

Wymagania  stawiane kandydatom na studia podyplomowe.
Studia podyplomowe są przeznaczone dla:
-  osób działających lub planujących działalność  w obszarze sztuki  i architektury wnętrz legitymujących się dyplomem studiów wyższych I lub II stopnia.

Cel zamierzenia.
 Celem studiów podyplomowych na Wydziale Architektury Wnętrz jest potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności  w obszarze projektowania  wnętrz; „wnętrz” rozumianych  tradycyjnie, jako przestrzenie wewnątrz-obiektowe oraz jako przestrzenie otwarte - wnętrza urbanistyczne w strukturze miasta i krajobrazie otwartym.            
Program studiów jest skierowany zarówno do artystów i projektantów jak i osób  pragnących rozwijać swoją wrażliwość artystyczną w  kreacji własnego otoczenia (domu, mieszkania, środowiska).