Fotografia

I rok studiów stacjonarnych I st. — czw. 9–13
II rok studiów niestacjonarnych I st. — śr. 18–20.20

Pracownia fotograficzna czynna w godzinach:

  • pn. 10.30–15.30
  • wt. 10.30–15.30
  • śr. 11–16
  • czw. 10.00–15.00
  • pt. nieczynne

Opieka: st. ref. techn. Anna Zagórska
tel: 502 727 256

 

dr hab Anna Plewka

1991-1996, studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie
05.1996, obrona pracy magisterskiej
Dyplom pt. Spotkanie,  został zrealizowany w Pracowni Projektowania Mebli Prof. Zbigniewa Wójcickiego, teoretyczna praca magisterska pt. Warsztaty Wiedeńskie, pisana pod kierunkiem mgr Józefa Mrozka, na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.

Dyplom pt. Spotkanie,  został zrealizowany w Pracowni Projektowania Mebli Prof. Zbigniewa Wójcickiego, teoretyczna praca magisterska pt. Warsztaty Wiedeńskie, pisana pod kierunkiem mgr Józefa Mrozka, na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.
09.2009, obrona pracy doktorskiej pt. Relacje światła w nowoczesnej architekturze wnętrz na Wydziale Operatorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi, pod opieką dr hab. Mariusza Dąbrowskiego.09.2019, stopień doktora habilitowanego na Wydziale Operatorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.

Zainteresowania fotograficzne były na początku powiązane ze studiami na Wydziale Architektury Wnętrz. Zapis fotograficzny był elementem dokumentacji, z czasem stał się stał się kreacją.

Przestrzeń, pejzaż i człowiek są głównymi tematami działań wszystko związane z rysunkiem, malarstwem i projektowaniem. W ostatnich latach realizacja zdjęć związana jest z „historia życia” polskich domów i ukształtowanych wnętrz na przestrzeni wielu pokoleń. Szczególne zainteresowania koncentrują się wokół optyki, różnorodności postrzegania przestrzeni i przetwarzania obrazów.

Zainteresowanie fotografią i poszukiwania estetyczne wiążą się z zaciekawieniem wnętrzami z historią w tle, wiążą się z ukończonym kierunkiem projektowania, związanym z kreacją wnętrz mieszkalnych, umiłowaniem do kontrowersyjnych połączeń detali wyposażenia wnętrz oraz upodobaniem do wpatrywania się i rejestrowania światła, barwy oraz przestrzeni w fotografii. Powodem moich poszukiwań fotograficznych i interpretacji teoretycznych jest ciekawość odnosząca się do ludzkiego życia i przedmiotów, z którymi wypełniona jest przestrzeni domu.

Fotografia


Zajęcia prowadzi: dr hab. Anna Plewka, as. Mgr Klaudia Majewska, wspomaganie techniczne st.ref.techn. Anna Maria Zagórska.

Zajęcia mają na celu pozyskanie:

  • umiejętności samodzielnego posługiwania się podstawowym sprzętem fotograficznym (lustrzanka cyfrowa/kompakt cyfrowy/ oraz swobodne posługiwanie się sprzętem studyjnym.
  • udoskonalenie zdolności manualnych z zakresu fotografii, ze szczególnym wskazaniem na fotografię architektury i obiektu
  • umiejętności przygotowania obrazu do druku według przyjętych założeń (obróbka w programie Adobe Photoshop, ewentualnie ciemnia analogowa)
  • zdobywanie doświadczeń związanych z drukiem średniego i dużego formatu
  • zrozumienie zasad kompozycji obrazu.

W celu poprawy jakości materiału zdjęciowego rozwijane są zagadnienia z zakresu ciemni cyfrowej, przygotowanie zdjęć do druku, modyfikacja koloru w obrazie, zamiana zdjęć barwnych na monochromatyczne ze wskazaniem na różne sposoby obróbki pliku. Finalnie prace oddawane są w formie wydruków wysokiej jakości z podklejeniem i prezentowane na końcoworocznej wystawie Wydziału Architektury Wnętrz.

Koło Naukowe „filtr AW”, które powstało w 2010 r. na prośbę studentów, których zainteresowania wykraczają poza kurs podstawowy. Poruszane są zagadnienia: fotografia analogowa, warsztaty cyklicznie. Opiekun Naukowego: dr hab. Anna Plewka. Realizowane są tematy wykraczające poza tematy zajęć. Członkowie Koła Naukowego mogą kreować sposób realizacji pasji np. współpraca z zewnętrznymi galeriami i innymi instytucjami.

 

Program pracowni:


Zajęcia w Pracowni Fotograficznej obejmują podstawy teoretyczne, ćwiczenia studyjne i korekty wykonanych prac. W atelier realizowane są m.in. fotografie makiet powstałe w pracowniach projektowych Wydziału Architektury Wnętrz. Studenci zyskują umiejętność samodzielnego posługiwania się profesjonalnym sprzętem fotograficznym w warunkach studyjnych, a następnie udoskonalają swój warsztat w zakresie ciemni cyfrowej. Tematy realizacji fotograficznych związane są z fotografią przestrzeni. W trakcie zajęć rozwijane są możliwości wykorzystania światła naturalnego i studyjnego do realizacji fotografii: obiektu, form architektonicznych i pejzażu za pomocą profesjonalnego sprzętu. W celu poprawy jakości materiału zdjęciowego rozwinięcie zagadnień z zakresu ciemni cyfrowej: rozmiar obrazu, zmiana rozdzielczości, przygotowanie plików do druku, modyfikacja koloru w obrazie, zamiana zdjęć barwnych na monochromatyczne z podaniem różnorakich sposobów.

Koło Naukowe „filtr AW”, które powstało w 2010 r. na prośbę studentów, których zainteresowania wykraczają poza kurs podstawowy. Poruszane są zagadnienia: fotografia analogowa, warsztaty cyklicznie. Opiekun Naukowego: dr Anna Plewka, wspomaganie: Anna Zagórska.