Fotografia

I rok studiów stacjonarnych I st. — czw. 9–13
II rok studiów niestacjonarnych I st. — śr. 18–20.20

Pracownia fotograficzna czynna w godzinach:

  • pn. 10.30–15.30
  • wt. 10.30–15.30
  • śr. 11–16
  • czw. 10.00–15.00
  • pt. nieczynne

Opieka: st. ref. techn. Anna Zagórska
tel: 502 727 256

 

6221

dr Anna Plewka

1991–1996 studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Od 1996 roku pracownik dydaktyczny na wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. 05.1996 obrona pracy magisterskiej. Dyplom pt. ”Spotkanie” – w Pracowni Projektowania Mebli prof. Zbigniewa Wójcickiego na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Teoretyczna praca magisterska pt. „Warsztaty Wiedeńskie” pisana pod kierunkiem mgr. Józefa Mrozka. 09.2009 obrona pracy doktorskiej pt. „Relacje światła w nowoczesnej architekturze wnętrz” na Wydziale Operatorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi pod opieką dr. hab. Mariusza Dąbrowskiego Pracownia Fotograficzna. Od 2006 działalność dydaktyczna w Pracowni Fotograficznej Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie – obejmuje I r. SSL i II r. NSL. Od 2013 prowadzi również zajęcia dydaktyczne Portfolio i Grafika Prezentacyjna obejmujące II r. SSL.

Założyciel i opiekun Koła Naukowego „filtr AW”, które powstało w 2010 r. na prośbę studentów, których zainteresowania wykraczają poza kurs podstawowy.

Program pracowni:


Zajęcia w Pracowni Fotograficznej obejmują podstawy teoretyczne, ćwiczenia studyjne i korekty wykonanych prac. W atelier realizowane są m.in. fotografie makiet powstałe w pracowniach projektowych Wydziału Architektury Wnętrz. Studenci zyskują umiejętność samodzielnego posługiwania się profesjonalnym sprzętem fotograficznym w warunkach studyjnych, a następnie udoskonalają swój warsztat w zakresie ciemni cyfrowej. Tematy realizacji fotograficznych związane są z fotografią przestrzeni. W trakcie zajęć rozwijane są możliwości wykorzystania światła naturalnego i studyjnego do realizacji fotografii: obiektu, form architektonicznych i pejzażu za pomocą profesjonalnego sprzętu. W celu poprawy jakości materiału zdjęciowego rozwinięcie zagadnień z zakresu ciemni cyfrowej: rozmiar obrazu, zmiana rozdzielczości, przygotowanie plików do druku, modyfikacja koloru w obrazie, zamiana zdjęć barwnych na monochromatyczne z podaniem różnorakich sposobów.

Koło Naukowe „filtr AW”, które powstało w 2010 r. na prośbę studentów, których zainteresowania wykraczają poza kurs podstawowy. Poruszane są zagadnienia: fotografia analogowa, warsztaty cyklicznie. Opiekun Naukowego: dr Anna Plewka, wspomaganie: Anna Zagórska.