Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w 1979 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera architekta oraz nagrodę specjalną Ministerstwa Kultury i Sztuki. Praca w warszawskiej Pracowni Konserwacji Zabytków zaowocowała uzyskaniem Uprawnień Budowlanych i Konserwatorskich. Razem z arch. Piotrem Jankowskim w 1983 roku założył Pracownię Architektoniczną „Bogusławski – Jankowski Sp. z o.o.”, pierwszą prywatną autorską pracownią projektową. W 1997 roku powstała Pracownia Architektonicznej „Bogusławski i Partnerzy Sp. z o.o.”. Jerzy Bogusławski jako generalny projektant lub współautor wykonał 260 projektów – w tym zespoły mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, wystawy, biurowce, domy prywatne. Wiele z powyższych projektów razem z indywidualnie projektowanymi wnętrzami, meblami, a nawet projektem szkła użytkowego. Wśród wielu nagród najbardziej ceni I nagrodę na Biennale Architektury w Krakowie (praca z ówczesnym zespołem pracowni). Jerzy Bogusławski w latach 1991–1994 był wiceprezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP, a w 1995 roku otrzymał Honorową Odznakę SARP. W 1988 rozpoczął pracę dydaktyczną, jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a od 1998 pracuje  na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych. Tam w 2010 roku uzyskał tytuł doktora, a w 2012 roku został profesorem ASP. Od 2012roku do 2020 był prorektorem ds. inwestycji i rozwoju ASP w Warszawie. W trakcie kadencji był odpowiedzialny za budowę nowego gmachu ASP na Wybrzeżu Kościuszkowskim, wydziału Rzeźby na Spokojnej , rewitalizacji Pałacu na Krakowskim Przedmieściu i Domu Plenerowego w Dłużewie. W 2013 roku ASP w Krakowie nadała mu stopień doktora habilitowanego. Jerzy Bogusławski był także członkiem Rady Programowej Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej przy warszawskiej ASP i Wyższej Szkole Nauk Społecznych. W 2014 roku otrzymał brązowy medal Gloria Artis a rok później, w uznaniu osiągnięć artystycznych i dydaktycznych oraz zaangażowania w sprawy uczelni, otrzymał „Pegaza” – Nagrodę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2019 został powołany na członka pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz zastępcę przewodniczącego  Rady Programowej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki a rok później na członka Rady Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2020 roku dostał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za organizację inwestycji dla warszawskiej ASP. W 2021 roku otrzymał tytuł profesora sztuki.