Warunki Rekrutacji Studia Podyplomowe

Składanie dokumentów  od  3 VII 2017 r. do 7 X 2017 r.
osobiście w Dziekanacie WAW lub elektronicznie na adres  e -mail: 
wawstudiapodyplomowe@asp.waw.pl
Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz , ul. Myśliwiecka 8
( wejście od ul. J. Hoene- Wrońskiego)  00-459 Warszawa, tel. (22) 628 92 54


Ogłoszenie wyników kwalifikacji  12 X 2017 r.
Kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie i listownie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
Do dnia rozpoczęcia zajęć  ( 20 X 2017 r. ) powinien dostarczyć do Dziekanatu WAW oryginały dokumentów, podpisać umowę na usługi edukacyjne i opłacić wpisowe wysokości 200,00 PLN.


Wymagane dokumenty
- Podanie ( zał. 1 - plik do pobrania)
- Ankieta dla kandydatów ( zał. 2 - plik do pobrania)
- Dyplom ukończenia studiów ( licencjackich I stopnia lub magisterskich ( II stopnia lub jednolitych)
- Dowód wpłaty opłaty kwalifikacyjnej wysokości  50 PLN
 na konto ASP w Warszawie  nr konta:  42 1240 6247 1111 0000 4973 5794
 wpłata z dopiskiem:  Studia podyplomowe AW + imię i nazwisko kandydata


Pliki do pobrania

Podanie
Ankieta dla kandydatów