Projektowanie mebla (ns)

III rok studiów I stopnia; l i lI rok studiów II stopnia

5914dr Tomasz Gałązka

e-ma­il: asp.pracownia_mebla(at)wp.pl

Tomasz Gałązka (ur. 1972) Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie (zak. 1997). Projektant wystaw, wnętrz oraz mebli. Od 1997 pracownik dydaktyczny Wydziału Architektury Wnętrz.
1997 – asystent w Pracowni Wybranych Zagadnień Projektowych
2000 – asystent w Pracowni Projektowania Mebla
2003 – asystent w Pracowni Modelowania
2006 – prowadzący Pracownię Modelowania
2011 – prowadzący Pracownię Projektowania Mebla I
2010 – obrona pracy doktorskiej
2007 – prowadzący Pracownię Modelowania na studiach niestacjonarnych
2011 – prowadzący Pracownię Projektowania Mebla na studiach niestacjonarnych

 

Program Pracowni


W pracowni podejmowane są tematy związane z projektowaniem mebla drewnianego, zbudowanego w oparciu o materiały drzewne i drewnopochodne. Pozostaje jednak pełna swoboda wyboru tworzyw a także przeznaczenia mebla. Również charakter mebla, sposób jego realizacji pozostaje otwarty. [ukryta_tresc] Od propozycji podporządkowanych zasadom produkcji masowej, seryjnej, wyraźnie technologicznych aż po meble unikatowe, jednostkowe. Podstawą programu I Pracowni Projektowania Mebla pozostaje od zawsze pobudzanie wyobraźni, wskazywanie przedmiotu inspiracji, uświadamianie – czym jest w projektowaniu konsekwentne stosowanie materiału, logika i prostota konstrukcji, poszukiwanie i kreowanie własnej, oryginalnej formy.
Omawiane zagadnienia to:
1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących szczegółowych rozwiązań w projektowaniu i realizowaniu elementów wyposażenia wnętrz i wystaw
2.Rozwijanie świadomości projektowania w zgodzie z ludzkimi potrzebami (funkcja, ergonomia, ekonomia, ekologia) oraz wygodą (ergonomia, materiał, forma)
3.Wykształcenie umiejętności łączenia: funkcji, materiału oraz konstrukcji w jednorodną formę o interesującym wyrazie plastycznym.
4.Pobudzanie do innowacyjnego myślenia o nowych materiałach oraz stosowania ich przy realizacji tematów, z równoległym wykorzystywaniem technologii tradycyjnych
5.Dążenie do logicznego łączenia funkcji, materiału, oraz konstrukcji projektowanego elementu wyposażenia wnętrz lub wystaw w jednorodną formę o zamierzonym, interesującym wyrazie plastycznym
6.Kształcenie umiejętności warsztatowych –praca w stolarni
7.Nauka przygotowania i wykonania dokumentacji techniczno-rysunkowej

 

Literatura podstawowa


 1. Projektowanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2009 r.
 2. Konstrukcja mebli – Irena Swaczyna – WSiP 1998 r.
 3. Meblarstwo-podstawy konstrukcji i projektowania – Czesław Mętrak- WNT 1992 r.
 4. Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania- IWP
 5. Projektowanie Ergonomiczne- Edwin Tytyk-PWN 2001 r.
 6. Konstrukcja mebli.Rysunek techniczny-Lesław Giełdowski- WSiP 1995 r.
 7. Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna – Lesław Giełdowski – WSiP 2008 r.
 8. Rysunek zawodowy dla stolarza-   Marian Sławiński -WSiP 199 8r.
 9. Zarys historii mebla.- Jan Setkowicz-  W-wa 1969 r.
 10. Rzeczy niepospolite-Polscy Projektanci XX wieku  pod rekacją Czesławy Frejlich  -2+3pl   2013 r.

Literatura uzupełniająca:


 1. Meble, naprawa i odnawianie. -W-wa 1999r.
 2. Słownik terminologiczny mebli-J.Grzelak  1998 r.
 3. Atlas drewna – J.D.Godet- Oficyna wydawnicza Multico 2008 r.
 4. Modern chairs . Charlotte & Peter Fiell – Taschen  1993 r.
 5. Ewolucja form sprzętów do siedzenia – Jerzy Charytonowicz- OWPW Wrocław 2007 r.
 6. Meble-historia mebli od renesansu do lat 60-tych.- Riccardo Montenegro-Arkady 1998 r.
 7. Polskie Meble 1918–1939. –Anna Miłosz -ISPAN 2005 r.
 8. Meble stylowe- Gyula Kaesz – Ossolineum  1990 r.
 9. Komputerowe wspomaganie projektowania- J.Gis, R.Markiewicz – REA 2008 r.
 10. .Meble stylowe – F.Asensio – Arkady 2004 r.
 11. Polska sztuka stosowana XX wieku- Irena Huml- Warszawa 1978 r.
 12. Meble.Naprawa i odnawianie- Irena Swaczyna -W-wa 1992 r.
 13. Meble z drewna giętego i rur stalowych-Idea Thoneta. Katalog- Nurnburg 1989 r.
 14. Zarys historii meblarstwa- S.Narębski, J.Gostowicz -Toruń 1971 r.Słownik terminologiczny włókiennictwa-Marta Michałowska-W-wa 1995 r.
 15. YearBook Furniture 2010/2011-Tom Dixon- Edel   2011 r.
 16. YearBook Furniture 2011/2012-Tom Dixon- Edel   2012 r.
 17. Chairs, 1000 Masterpieces of Modern Design – Goodman Fiell 2012 r.