Projektowanie Architektoniczne

Projektowanie Architektoniczne I (rok Il, l st.)

2538

prof. nadzw. dr hab. Joanna Maria Walendzik-Stefańska
e-ma­il: yoannastv(at)o2.pl
Nota biograficzna

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1986 Praca dyplomowa Campo Santo Jana Pawła II na Wawelu nominowana do nagrody na najlepszy dyplom roku) i Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1990 dyplom z wyróżnieniem i stypendium Ministra Kultury i Sztuki). Od roku 1993 związana z warszawską ASP. Od roku 2003 jest współtwórcą i opiekunem dydaktycznym studenckiego Koła naukowego AW. Jest projektantką architektury, wnętrz, witraży, mebli i unikatowych przedmiotów użytkowych. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Najważniejsze realizacje to obiekty architektury sakralnej: kościoły i kaplice: zespoły mieszkaniowe, domy mieszkalne, szkoły, przedszkola, domy opieki społecznej. Ostatnie realizacje : wnętrze Ekumenicznej kaplicy Portu Lotniczego Okęcie w Warszawie, kościół św. Wacława w Warszawie, cykle witraży w Suszcu,  Łodzi i Suwałkach.

 

Program Pracowni

Zajęcia w Pracowni mają zapoznać studentów z podstawami projektowania architektonicznego w zakresie niezbędnym dla studenta Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych. Program ma za zadanie rozwijać u studenta umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia projektowego, opartego na uzdolnieniach w zakresie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości artystycznej. Program przekazuje podstawy warsztatu pracy architekta, zapoznaje studentów z problemami projektowania dla użytkownika indywidualnego – przestrzeń mieszkalna i zbiorowego – na podstawie niewielkich obiektów użyteczności publicznej.

Szczegółowe problemy poruszane w trakcie pracy dydaktycznej:

  • warsztat pracy architekta i wybrane elementy obowiązującego prawa budowlanego
  • ergonomia i układ funkcjonalno-przestrzenny minimalnej przestrzeni mieszkalnej
  • układ funkcjonalno-przestrzenny wybranych prostych obiektów użyteczności publicznej
  • podstawy kompozycji przestrzennej
  • podstawowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w kontekście projektowanej bryły
  • powiązanie wnętrza z zewnętrzem ( elementy otoczenia obiektu)
  • umiejętność wpisania obiektu w otaczający pejzaż – analiza stanu z poszanowaniem cech istniejącego pejzażu kulturowego

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone metoda korektową z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego studenta.

Korekta – dialog bezpośredni pedagoga ze studentem dot. studenckiej projektowej pracy semestralnej ( korekta błędów, analiza zaproponowanych rozwiązań, proponowanie rozwiązań alternatywnych zgodnych z kierunkiem myślenia studenta, werbalne pobudzanie wyobraźni)

Przewidziano klauzury i okresowe przeglądy zaawansowania prac ( 2 przeglądy w semestrze) oraz wykłady z propedeutyki projektowania.