Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Wystawiennictwa

Program Pracowni


Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zagadnieniami wynikającymi z kierunku studiów, którym jest architektura wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wystawiennictwa. Odpowiedni dobór tematyki zadań, uwzględniający kolejne etapy kształcenia, umożliwia studentowi pogłębiać wiedzę  i umiejętności konieczne do uprawiania zawodu architekta wnętrz – wystawiennika. W programie nauczania utrzymane są stopnie trudności i złożoności poruszanych zagadnień dla poszczególnych etapów kształcenia.

Tematy zadań – ich indywidualna różnorodność w obrębie danego zagadnienia – realizowane kolejno w semestrze 5,6 oraz 7 toku Licencjackich Studiów Niestacjonarnych w Pracowni Wystawiennictwa – poszerzają stopniowo wiedzę i umiejętności studenta, przygotowując go do samodzielnego, świadomego i twórczego działania w zakresie wystawiennictwa.

Program nauczania na III roku przygotowuje studenta do pracy architekta wnętrz ze specjalizacją – wystawiennictwo na poziomie 5 ERK i daje możliwość realizacji licencjackiej pracy dyplomowej z tego zakresu na poziomie 6 ERK.

Omawiane zagadnienia to m.in.:


 1. scenariusz ekspozycji – jego rola, zakres merytoryczny oraz czytelność kodu graficznego,
 2. umiejętność doboru indywidualnej lokalizacji w przestrzeni architektonicznej oraz urbanistycznej,
 3. analiza stanu istniejącego i uwarunkowań przestrzennych, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna,
 4. wpływ środków plastycznych na percepcję przestrzeni
 5. właściwy dobór środków wyrazu plastycznego oraz elementów kompozycji przestrzennej w celu uzyskania efektów określonych w scenariuszu,
 6. zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych i materiałowych spełniających przepisy BHP oraz p.poż.
 7. specyfika i warunki wynikające z ekspozycji o charakterze stałym i czasowym,
 8. specyfika i warunki wynikające z rodzaju, charakteru i odbiorcy ekspozycji,
 9. typowe systemy wystawiennicze, materiały i technologie stosowane w wystawiennictwie.

Wymagania na poszczególnych etapach kształcenia:


W semestrze 5 oraz 6 I stopnia student opracowuje po jednym projekcie: ekspozycji czasowej w określonej przestrzeni pawilonu targowego na targach branżowych dla wskazanej przez studenta firmy bądź czasowej ekspozycji problemowej dla wskazanej tematyki – idei, w przestrzeni muzealnej, galerii lub salonu ekspozycyjnego.

Semestr 7 w całości poświęcony jest na wykonanie, a następnie obronę pracy licencjackiej: samodzielnego, kompleksowego projektu ekspozycji opracowanego w oparciu o autorski scenariusz.

Na całość pracy licencjackiej w zakresie wystawiennictwa składa się:

 1. szczegółowe określenie tematu pracy, jego celu i powodów podjęcia,
 2. zebranie i opracowanie graficzne scenariusza ekspozycji,
 3. sformułowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej,
 4. przeprowadzenie procesu projektowego,
 5. wykonanie opisu dzieła,
 6. wykonanie prezentacji projektu w zapisie rysunkowym, graficznym oraz modelu,
 7. publiczna obrona pracy licencjackiej przed komisją dyplomową,
 8. publiczna prezentacja pełnego zakresu opracowania pracy licencjackiej