Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Rzeźby i Rysunku

Program pracowni:


Zajęcia z rzeźby i rysunku są obowiązkowe dla studentów 1 roku w wymiarze 4 godzin tygodniowo, studenci starszych lat mają możliwość kontynuowania studiów w tej pracowni w ilości 6 godzin tygodniowo. Studentów wszystkich lat obowiązuje rysunek z natury, którego podmiotem jest człowiek (forma szkiców,  a podczas realizacji rzeźbiarskich rysunki na dużym formacie).

Zestaw ćwiczeń dla studentów ma na celu zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami rzeźbiarskimi oraz pokazanie im dróg i technik, które mogą świadomie wykorzystywać podczas twórczych realizacji. W pierwszych  realizacjach studenci zapoznają się z tradycyjnym warsztatem rzeźbiarskim. Prace studialne realizowane w takich materiałach jak: żywica, sylikon, gąbka lateksowa, styropian czy pianka poliuretanowa stanowią bazę do budowy mobilnych obiektów, które umożliwiają zmienny charakter układów przestrzennych. Często wieloelementowe kompozycje prezentowane są przez studentów w różnych sytuacjach w przestrzeni publicznej, przez co nabierają odmiennych znaczeń i kontekstów.

Postęp technologiczny jest faktem, wraz z nim rośnie zapotrzebowanie na wykorzystywania nowych mediów w budowaniu nastroju przestrzeni.

Fotografowanie w Pracowni Rzeźby to próby subiektywnego zaaranżowania

i pokazania w przestrzeni form wymodelowanych światłem. Fotografia posiadając swoją autonomię jako dziedzina sztuki często jednak wspiera i inspiruje działania artystyczne, w naszej pracowni. W dialogu z odbiorcą  studenci wykorzystują, również techniki audiowizualne, wynikiem tej formy wypowiedzi artystycznej są krótkie etiudy filmowe.

Studia w Pracowni Rzeźby zwieńczone są aneksem plastycznym do Dyplomu Magistra Sztuki.