Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Podstaw Projektowania

Program Pracowni


Program Pracowni Podstaw Projektowania dąży do rozbudzenia w studentach „widzenia plastycznego” – zaciekawienia poznawczego w badaniu rzeczywistości (praw świata natury i człowieka) skutkującego świadomym posługiwaniem się językiem plastycznym w całym procesie projektowym.

Obszarem studiów jest przede wszystkim przestrzeń. Ład przestrzenny i środki przybliżające do jego zaistnienia analizowane są w oparciu o obserwację harmonii istniejących w świecie natury faktów plastycznych.

Alfabet znaków plastycznych – kolor, materia, kształt, światło, konstrukcja – to język projektowy, za pomocą którego wyrażane są określone treści w kompozycjach przestrzennych. Zadaniem priorytetowym jest poszukiwanie czytelnych znaków plastycznych wyrażających spójną myśl kompozycyjną, konstrukcyjną i funkcjonalną projektowanych obiektów.

Sposób pracy to szczególny nacisk na działania manualne – rysunek odręczny oraz makietowanie trójwymiarowe – pozwalające na wielozmysłowe doświadczanie przestrzeni wraz z kształtującymi ją materiami, światłem i stabilnością konstrukcji.

Wątek konstrukcyjny wprowadza zadania łączące wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu materiałoznawstwa i konstrukcji. Celem ćwiczeń i wykładów jest poznanie właściwości i zastosowania poszczególnych materiałów, tworzyw stosowanych w meblarstwie, wystawiennictwie oraz architekturze wnętrz a także wpływ materiału i konstrukcji na kształt obiektu.