Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Intermediów

Program Pracowni


Przedmiot „Intermedia i Działania w Przestrzeni” w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego Wydziału Architektury Wnętrz to obligatoryjna pracownia dla I roku studiów II stopnia, oraz pracownia wolnego wyboru dla studentów II roku studiów II stopnia, prowadząca aneksy do dyplomów.

Istotą programu pracowni „Intermediów i Działań w Przestrzeni” jest próba wprowadzenia w obszar artystycznego doświadczenia, czynnika intermedialnego, performatywnego i instalacyjnego związanego z problematyką przestrzeni.

Celem pracy ze studentami jest poszukiwanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy doznaniami, a rzeczami, które nas otaczają, związanymi z doświadczaniem różnej obecności w przestrzeni: sobą, poprzez pracę z obiektem i z przedmiotami gotowymi, poprzez kreowanie zjawisk i procesów, działaniami nie koniecznie wizualnymi i ich wzajemnymi relacjami.

Realizacje rozstrzygane przy pomocy różnych narzędzi i mediów począwszy od tradycyjnych po techniki cyfrowe, pozwalają zmierzyć się studentom z podstawowymi zagadnieniami instalacyjno-przestrzenno-medialnymi.