Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Perspektywa i Geometria (ns)

Opis przedmiotu :


Podejmowane zagadnienia pogłębiają i rozwijają wiedzę oraz umiejętności studenta w zakresie rysunku perspektywicznego i geometrii. Realizowany program przygotowuje do odręcznego wykonywania oraz wykreślania rysunków. Student po ukończeniu kursu potrafi pracować z perspektywą, aksonometrią, rzutniami i światłocieniem. Umiejętności te pozwolą na przygotowanie szybkich odręcznych szkiców projektowych oraz rozumienie podstawowych zagadnień z zakresu geometrii wykreślnej niezbędnych do pracy w zawodzie architekta wnętrz.