Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

III Pra­cow­nia Wy­sta­wien­nic­twa (II st)

Program pracowni


W pracowni poruszane są problemy kreowania przestrzeni oddziałującej na człowieka i otaczającej go w ramach różnych funkcji oraz przy użyciu bogatego repertuaru środków.

Główną ścieżką są tematy dotyczące oddziaływania wystawienniczego – kreowanie przestrzeni prezentacyjnej, informacyjnej, edukacyjnej – przestrzeni unikatowej, budującej klimat, inspirującej widza. Są to zagadnienia uniwersalne dla warsztatu architekta wnętrz. Program pracowni zakłada indywidualny rozwój twórczy każdego ze studentów poprzez zakres swobody w doborze tematów działaniach projektowych.

Proponowane w pracowni tematy nakierowane są również w stronę projektowania przestrzeni muzealnych. Muzealnictwo rozumiane jako sektor kultury podlegający w ostatnich dekadach dużym przeobrażeniom i rozwojowi to dziedzina dająca możliwość bardzo zróżnicowanych działań plastycznych, od projektów wnętrz ekspozycyjnych o charakterze stałym, przez wystawy czasowe, aż po przestrzenie publiczne o innych funkcjach towarzyszących. W pracowni poruszany jest interdyscyplinarny charakter działalności przyszłego architekta wnętrz. Kształcona jest umiejętność świadomego doboru środków wyrazu wynikających z interpretacji merytorycznych, funkcjonalnych, ale też wymagań wynikających z aktualnych wyzwań środowiskowych czy materiałowych.

W pracowni w ramach studiów II stopnia proponuje się również podejmowanie działań w kontekście zastanych przestrzeni muzealnych o określonym charakterze, ingerencji w przestrzeniach zabytkowych, pracy z obiektami konserwatorskimi. Poruszane są także zagadnienia pracy w zespole o różnych specjalnościach i budowania w ramach niego czytelnego przekazu własnych idei.

Program pracowni umożliwia dostosowanie pracy nad projektem do specyficznej sytuacji każdego studenta. Dzięki temu tryb studiowania może mieć indywidualny charakter.