Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

II Pra­cow­nia Wy­sta­wien­nic­twa

Program Pracowni


Pracownia funkcjonuje jako wolnego wyboru dla studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich. Podejmowane w niej zadania z zakresu projektowania przestrzeni o charakterze wystawienniczym są zróżnicowane pod względem trudności, w zależności od danego poziomu kształcenia. Wspólnym mianownikiem zadań jest twórcze kształtowanie przestrzeni adresowanej do widza. Podstawą dla projektów jest w każdym przypadku autorsko sformułowany ramowy scenariusz oraz program funkcjonalny, analiza miejsca planowanych działań projektowych oraz  – w konsekwencji – autorskie założenia projektowe. Projekty wymagają świadomego wyboru rodzaju twórczych działań w myśl założonej idei, przemyślanych rozwiązań technicznych, materiałowych i multimedialnych.

Cele dydaktyczne na wszystkich poziomach kształcenia to: rozwijanie indywidualnej wrażliwości i świadomości plastycznej oraz wyobraźni twórczej i samodzielności projektowej; pogłębianie zdobytych już umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz wykorzystywania i twórczego łączenia zdobytej już wiedzy i doświadczeń, dążenie do interdyscyplinarności działań; pogłębianie wiedzy o całym spektrum działań wystawienniczych oraz zagadnieniach niezbędnych dla rozwijania umiejętności projektowania wystawiennictwa, w tym doskonalenie warsztatu projektowego.