Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

II Pra­cow­nia Pro­jek­to­wa­nia Wnętrz

Pracownia Projektowania Wnętrz II (rok III, l st.; rok l, lI, ll st.)

Program Pracowni


Pracownia prowadzi kurs projektowania wnętrz dla studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich. Program pracowni skupia się na przekazaniu wiedzy i wykształceniu umiejętności niezbędnych przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz. Zadania z jednej strony koncentrują się wokół wykorzystania środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni architektonicznej, a z drugiej strony pokazują wielowątkowość i interdyscyplinarność zagadnień składających się na warsztat architekta wnętrz. Preferowaną metodą projektową jest dochodzenie do rozwiązań przestrzennych drogą kolejnych przybliżeń w skali – od ogółu do rozwiązań szczegółowych. Nacisk położony jest na indywidualizowanie zadań i użycie różnorodnych narzędzi przy pracy nad projektem. Ponadto w zależności od charakteru i skali projektowanej przestrzeni, zakres opracowania oraz sposób prezentacji są zawsze ustalane jednostkowo. Kreatywne i oryginalne podejście do rozwiązań projektowych jest ważnym składnikiem oceny pracy studentów.