Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

I Pra­cow­nia Wy­sta­wien­nic­twa

Program Pracowni


Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zagadnieniami wynikającymi z kierunku studiów, którym jest architektura wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wystawiennictwa. Odpowiedni dobór tematyki zadań, uwzględniający kolejne etapy kształcenia, umożliwia studentowi pogłębianie wiedzy i umiejętności koniecznych do uprawiania zawodu architekta wnętrz – wystawiennika.

Tematy zadań – oraz ich indywidualna różnorodność w obrębie danego zagadnienia – realizowane kolejno w semestrze 5 i 6 w toku Licencjackich Studiów Stacjonarnych poszerzają stopniowo wiedzę i umiejętności studenta, przygotowując go do samodzielnego, świadomego i twórczego działania w zakresie wystawiennictwa na poziomie 5 ERK i dając możliwość realizacji licencjackiej pracy projektowej z tego zakresu na poziomie 6 ERK.

Omawiane zagadnienia to m.in.:

 1. Scenariusz ekspozycji – jego rola, zakres merytoryczny oraz czytelność kodu graficznego;
 2. Umiejętność doboru indywidualnej lokalizacji w przestrzeni architektonicznej oraz urbanistycznej;
 3. Analiza stanu istniejącego i uwarunkowań przestrzennych, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna;
 4. Wpływ środków plastycznych na percepcję przestrzeni;
 5. Właściwy dobór środków wyrazu plastycznego oraz elementów kompozycji przestrzennej w celu uzyskania efektów określonych w scenariuszu;
 6. Zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych i materiałowych spełniających przepisy BHP oraz p.poż.;
 7. Specyfika i warunki wynikające z ekspozycji o charakterze stałym i czasowym;
 8. Specyfika i warunki wynikające z rodzaju, charakteru i odbiorcy ekspozycji;
 9. Typowe systemy wystawiennicze, materiały i technologie stosowane w wystawiennictwie.

semestrze 5 student opracowuje projekt ekspozycji czasowej w określonej przestrzeni pawilonu targowego na targach branżowych dla wskazanej przez studenta firmy bądź projekt czasowej ekspozycji problemowej dla wskazanej tematyki – idei w przestrzeni muzealnej lub galerii.

Semestr 6 w całości poświęcony jest na wykonanie, a następnie obronę pracy licencjackiej: samodzielnego, kompleksowego projektu ekspozycji opracowanego w oparciu o autorski scenariusz.

Na całość pracy licencjackiej w zakresie wystawiennictwa składa się:

 1. Szczegółowe określenie tematu pracy, jego celu i powodów podjęcia;
 2. Zebranie i opracowanie graficzne scenariusza ekspozycji;
 3. Sformułowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej;
 4. Przeprowadzenie procesu projektowego;
 5. Wykonanie opisu dzieła;
 6. Wykonanie prezentacji projektu w zapisie rysunkowym, graficznym oraz modelu;
 7. Publiczna obrona pracy licencjackiej przed komisją dyplomową;
 8. Publiczna prezentacja pełnego zakresu opracowania pracy licencjackiej.