Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia De­talu Mia­sta

Program Pracowni


W pracowni „Detal Miasta” zamierzam poruszać zagadnienia z obszaru projektowania w ograniczonej przestrzeni miejskiej, zarówno współczesnej, jak i zabytkowej, oraz w powiązaniu z miejskimi ogrodami. Zamysłem jest, aby poprzez skalę rozmaitych projektowanych form kubaturowych związanych z okazjonalną zabudową, „meblem” miejskim, pawilonami czy strukturą posadzki stworzyć detale – małe formy przestrzenne. Pozwalałyby one na rozpoznanie związków kompozycyjnych struktury urbanistycznej, będąc jednocześnie istotnym komponentem określającym jej jakość i przynależność . Duży nacisk zamierzam kłaść na zagadnienia dotyczące metod projektowania oraz uświadomienie studentom różnorodności kontekstów zadań projektowych, dotyczących między innymi problematyki społeczno-kulturowej, ekologicznej czy historycznej. Kształcenie przyszłych projektantów będzie polegało na przygotowaniu ich do samodzielnego uprawiania zawodu oraz przysposobieniu do dalszego rozwoju. Zadaniem pracowni będzie wykształcenie podczas zajęć zarówno umiejętności projektowo-praktycznych, jak i metodologicznych i kreacyjnych, oraz zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk związanych z projektowaniem w pełnym aspekcie tego procesu. Istotna jest wrażliwa postawa wobec kształtowanego otoczenia na wielu płaszczyznach: harmonii kulturowej, historycznej, przestrzennej i ekologicznej. Student powinien opanować umiejętność projektowania form, które zostaną stworzone zarówno w prostych technologiach, jak i w technologiach nowoczesnych, o wyraźnym wyprzedzeniu czasowym. Będzie się to jednocześnie wiązało z precyzyjnym opracowaniem detali warsztatowych.