Pracownia Wystawiennictwa (Ist ns)

III rok (5, 6, 7 semestr) studiów I stopnia

Adi. dr hab. Barbara Kowalewska

Absolwentka Wydziału AW ASP w Warszawie (dyplom – 1995). Od 1998 r. praca na Wydziale AW warszawskiej ASP w prac. prof. zw. H. Noskiewicz-Gałązki na stanowisku asystent. Od roku ak. 2006/2007 samodzielna praca dydaktyczna w Pracowni Podstaw Projektowania Wystaw ze studentami II roku LSN. W 2008 r. uzyskała tytuł doktora, w 2015 r. tytuł doktora habilitowanego. Od roku ak. 2014/2015 – prodziekan do spraw studiów niestacjonarnych WAW, od roku 2016/2017 prodziekan ds. studentów studiów stacjonarnych. Ważniejsze realizacje: dla wydawnictwa Murator stoiska targowe i wystawy 1996–1997; wnętrza stacji Metra: Śródmieście i Ratusz – 1997 r. (współpraca: Agencja 3a ASP W-wa), wystawy dla PME w Warszawie w latach 2003–2005; II nagroda w konkursie na projekt wnętrza pawilonu Polski na Expo 2005 Aichi/Japonia; wnętrza oraz wystawy stałe i czasowe dla Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie w latach 2006–2018; projekt i realizacja sali Senatu dla WUM, 2013 r.

 

3809adi. dr inż. arch. Konrad Styka
e-ma­il: konrad.styka(at)asp.waw.pl


Konrad Styka (1970) prowadzi Opracowania Techniczne – przedmiot towarzyszący Pracowni Wystawiennictwa II, wspomagający studentów w przygotowaniu technicznego podania projektów na poziomie pracy licencjackiej i magisterskiej.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Projektant domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, adaptacji i rozbudów istniejących budynków o zróżnicowanej funkcji. Wykonuje też projekty obiektów przemysłowych. Od 2002 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W grudniu 2008 roku otrzymał Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2012 r.

Program Pracowni


Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zagadnieniami wynikającymi z kierunku studiów, którym jest architektura wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wystawiennictwa. Odpowiedni dobór tematyki zadań, uwzględniający kolejne etapy kształcenia, umożliwia studentowi pogłębiać wiedzę  i umiejętności konieczne do uprawiania zawodu architekta wnętrz – wystawiennika. W programie nauczania utrzymane są stopnie trudności i złożoności poruszanych zagadnień dla poszczególnych etapów kształcenia.

Tematy zadań – ich indywidualna różnorodność w obrębie danego zagadnienia – realizowane kolejno w semestrze 5,6 oraz 7 toku Licencjackich Studiów Niestacjonarnych w Pracowni Wystawiennictwa – poszerzają stopniowo wiedzę i umiejętności studenta, przygotowując go do samodzielnego, świadomego i twórczego działania w zakresie wystawiennictwa.

Program nauczania na III roku przygotowuje studenta do pracy architekta wnętrz ze specjalizacją – wystawiennictwo na poziomie 5 ERK i daje możliwość realizacji licencjackiej pracy dyplomowej z tego zakresu na poziomie 6 ERK.

Omawiane zagadnienia to m.in.:

 1. scenariusz ekspozycji – jego rola, zakres merytoryczny oraz czytelność kodu graficznego,
 2. umiejętność doboru indywidualnej lokalizacji w przestrzeni architektonicznej oraz urbanistycznej,
 3. analiza stanu istniejącego i uwarunkowań przestrzennych, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna,
 4. wpływ środków plastycznych na percepcję przestrzeni
 5. właściwy dobór środków wyrazu plastycznego oraz elementów kompozycji przestrzennej w celu uzyskania efektów określonych w scenariuszu,
 6. zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych i materiałowych spełniających przepisy BHP oraz p.poż.
 7. specyfika i warunki wynikające z ekspozycji o charakterze stałym i czasowym,
 8. specyfika i warunki wynikające z rodzaju, charakteru i odbiorcy ekspozycji,
 9. typowe systemy wystawiennicze, materiały i technologie stosowane w wystawiennictwie.

Wymagania na poszczególnych etapach kształcenia:

W semestrze 5 oraz 6 I stopnia student opracowuje po jednym projekcie: ekspozycji czasowej w określonej przestrzeni pawilonu targowego na targach branżowych dla wskazanej przez studenta firmy bądź czasowej ekspozycji problemowej dla wskazanej tematyki – idei, w przestrzeni muzealnej, galerii lub salonu ekspozycyjnego.

Semestr 7 w całości poświęcony jest na wykonanie, a następnie obronę pracy licencjackiej: samodzielnego, kompleksowego projektu ekspozycji opracowanego w oparciu o autorski scenariusz.

 

Na całość pracy licencjackiej w zakresie wystawiennictwa składa się:

 1. szczegółowe określenie tematu pracy, jego celu i powodów podjęcia,
 2. zebranie i opracowanie graficzne scenariusza ekspozycji,
 3. sformułowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej,
 4. przeprowadzenie procesu projektowego,
 5. wykonanie opisu dzieła,
 6. wykonanie prezentacji projektu w zapisie rysunkowym, graficznym oraz modelu,
 7. publiczna obrona pracy licencjackiej przed komisją dyplomową,
 8. publiczna prezentacja pełnego zakresu opracowania pracy licencjackiej