Pracownia Tkaniny w Architekturze

prof. zw. Stanisław Andrzejewski

Stanisław Andrzejewski, profesor sztuk plastycznych, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1975 roku, uczeń Mistrzów prof. Tadeusza Dominika i prof. Wojciecha Sadleya.

 

            Od roku 1975 do 2009 roku był dydaktykiem macierzystego Wydziału Malarstwa, gdzie prowadził mistrzowską Pracownię Sztuki Włókna. W roku 1992 stworzył Pracownię Tkaniny Artystycznej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, którą prowadził przez 22 lata, do 2014 roku. W latach 2003- 2010 kierował Magisterską Pracownią Artystyczną, prowadził również Seminarium Magisterskie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Od roku 2010 do 2014 współpracował z Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie. Od 2009 roku pracuje na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie, gdzie stworzył i prowadził Pracownię Słowo – Obraz – Znak – Znaczenie. Od roku akademickiego 2017/18 prowadzi mistrzowską pracownię Tkanina w Architekturze na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.

            Od roku 1998 jest tytularnym profesorem sztuk plastycznych. W latach 1990- 1993 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Malarstwa. W roku 1993 został wybrany prorektorem ASP  w Warszawie i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje do roku 1999. W kadencji 2002- 2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie.

          Jest laureatem nagród, m. in. Nagrody Indywidualnej Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne (1996), Złotego Medalu Zasługi (2004), Medalu stulecia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2005) oraz najwyższego honorowego odznaczenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Nagrody Pegaza (1996).           

 

     Swoje prace prezentował na ponad stu osiemdziesięciu indywidualnych i zbiorowych wystawach w galeriach i muzeach w Europie, w obu Amerykach, Afryce, Azji i Australii.
Z ważniejszych wystaw i miast należy wymienić: Warszawę, Łódź, Kraków, Białystok, Poznań, Elbląg, Olsztyn a także Kopenhagę, Nevers, Reims, Bazyleę, Grasse, Cannes, Paryż, Kassel, Pragę, Bukareszt, Madryt, Lizbonę, Essen, Sydney, Oven Sound i Sharbrookei Sackville w Kanadzie, Sztokholm, Landskrone, Hamburg, Amsterdam, Hawanę, Wenecję, Florencję, Mediolan, Rzym, Perugię, Kair, Rabat, Fez, Marrakesz, kilkakrotnie Mexico City i ostatnio Jerozolimę i Betlejem i inne ośrodki kultury  w Izraelu.

            Moja twórczość rozgrywa się na szerokim polu różnych dziedzin sztuki i obejmuje malarstwo, rysunek, rzeźbę ceramiczną, przestrzenne formy tkackie a także słowo literackie. Nie zatrzymując się na dłużej przy jednej z nich, wędruję po zróżnicowanych przestrzeniach, poszukując i w odkrywaniu znajdując satysfakcję tworzenia. Tym również tłumaczy się moja głęboka potrzeba wędrowania. Podróże po pustyniach swiata jako metafizycznym obszarze ziemskim stały się największą inspiracją mojej twórczości. Od kilku dekad realizuję artystyczny projekt „Geometria Pustyni”. W ostatnich latach stworzyłem nowy projekt „Słowo tworzy obraz”, w którym badam znaczenie słowa w swojej twórczości.

 Andrzejewski

 

dr Eliza Proszczuk

Eliza Proszczuk doktor sztuk plastycznych, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych Post St.Joost S. Hertohen Bosh. Na macierzystej uczelni pracuje od 2011 roku. Urodziła się w Białymstoku w roku 1980.

Czym się zajmuję – pole działań artystycznych

Pracuję z ludźmi, tworzę instalacje, formy tkackie, video, kolaże, maluję obrazy. Posługuję się różnymi mediami wyrazu artystycznego, adekwatnymi do myśli, którą chcę przekazać.

Swoją twórczość dzielę na: zaangażowaną społecznie – gdzie inspiracją i tematem są ludzie będący w trudnych, sytuacjach życiowych, czasem wykluczeni ze społeczeństwa. Pobudzam ich do działania artystycznego, prowokuję do zabawy I razem współtworzę.

Słowa Pier Paolo Pasolini „Kultura jako więzienie, sztuka jako wyzwolenie“ są mi bliskie. Dlatego też pracuję  z kobietami w więzieniu, pacjentami ośrodków odwykowych, uchodźcami czy studentami na ASP .

Drugi rodzaj pracy to ta osobista, prywatna, mówiąca o mnie, o moich korzeniach: dziedziczeniu, subiektywnej pamięci, tradycjach jakie wynoszę z domu na wschodnich terenach Polski, przy granicy z Białorusią i Litwą. Często Punktem wyjścia dla niej jest sztuka ludowa tych terenów.

Od 2011 do 2016 pracowałam na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki Mediów jako asystentka.

Od 2017 pracuję na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz w Pracowni Tkanina w Architekturze

Współpracuję m.in. z :

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa

Muzeum POLIN, Warszawa

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk

Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa

Fundacja „Sławek”, Warszawa

Wykształcenie :

2015 Stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych : Wydział Sztuki Mediów, ASP Warszawa. Tytuł Pracy: Dziewczyny z Zamku

2009 Międzynarodowy dyplom magistra sztuki: Wydział Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuk Pięknych Post ST. Joost, Breda Den Bosh, Holandia

2006 Dyplom magistra sztuki: Wydział Malarstwa, ASP,Warszawa

Stypendia

Stypendium Twórcze ZAiKS w roku 2014.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Twórcze na rok 2010.

Rezydencje artystyczne

Apollonia Échanges Artistiques Européens, Strasburg, 2017.

Homes Gallery, Rotterdam, 2010.

Bad Fundation, Rotterdam, 2009.

 

Najważniejsze wystawy z trzech ostatnich lat, udział w projektach artystycznych

2018

Wystawa pokonkursowa “Salon na R5” Galeria R5, Białystok

2017/2018

Wystawa zbiorowa „Krew łączy i dzieli”,  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa

2017

Udział w programu wymiany rezydencyjnej Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia–Strasburg, Stowarzyszenie Apollonia, realizacja projektu „Hafty i tożsamości”

Wystawa zbiorowa inSPIRACJE 12 „Breathtaking. Seeing, hearing and growing” Galeria Trafo, Szczecin

Wystawa indywidualna, „PGO – Prywatne Gospodarstwo Ogrodnicze”, Akademia Supraska, Supraśl

2016

Udział w festiwalu Łódź Design, Wystawa zbiorowa, Et[n]os. Wpływ łowickiej sztuki ludowej na współczesne projektowanie, Centrum Festiwalowe, ArtInkubator, Galeria Browarna, Łódź

Udział w Festiwalu „Relacje”, projekt w przestrzeni publicznej pt. Pożycz Sobie Akcja artystyczna z realizowana na Al.J ana Pawła w Warszawie przed Galerią XX1, dokumentacja akcji: wideo, obiekt, wystawa zbiorowa Galeria Elektor, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa

Udział w projekcie MONAR/T, realizacja akcji artystycznej pt. Niech się spełni, w MONAR Białystok, dokumentacja akcji : wideo, obiekt, wystawa indywidualna, Centrum Ludwika Zamenhofa, Białystok

Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Warszawa, wystawa zbiorowa poprojektowa MONAR/T

Udział w Festiwalu InSpiracje, Galeria 13 Muz , Szczecin , Projekt pływającego ogrodu dla Wyspy Grodzkiej w Szczecinie

2015

Wystawa zbiorowa Widzenia w ramach projektu PAROL!, Fundacja Sławek, Stacja Muranów, Warszawa

Projekt w przestrzeni publicznej Poczekalnia, Areszt Śledczy Warszawa Grochów, stworzony i z realizowany wspólnie z Kamilą Szejnoch we współpracy z Fundacją Sławek

Wystawa zbiorowa w ramach projektu PAROL!, Munt Punt, Biblioteka Miejska , Bruksela, Belgia

 

Cel zajęć


Program nauczania „Tkanina w Architekturze ma na celu wykształcenie artysty o szerokim horyzoncie intelektualnym, najwyższej kulturze artystycznej i duchowej, zdającego sobie sprawę z nowatorskich zjawisk w sztuce współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej tkaniny artystycznej, który wszędzie będzie wnosić swój oryginalny, indywidualny pierwiastek twórczy i intelektualny.  Student samodzielnie projektuje i realizuje prace plastyczne w zakresie szeroko pojętej  tkaniny artystycznej w przestrzeni architektonicznej. W sposób świadomy                        i odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne dobierając właściwe techniki i materiały do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów. W sposób kreatywny korzysta z warsztatu twórczego wykorzystując elementy tradycyjnej jak i współczesnej sztuki tkackiej adekwatnie do potrzeb realizowanego projektu. Student wskazuje źródła swoich inspiracji służących do realizacji własnych koncepcji artystycznych opartych na indywidualnej stylistyce z wykorzystaniem niezależnego projektowania, myślenia, wyobraźni, wiedzy i intuicji.
Tkanina w Architekturze jest przedmiotem wolnego wyboru dla studentów I roku stacjonarnych 2-letnich studiów drugiego stopnia.

Treści programowe nauczania


Tworzenie komunikatu plastycznego w postaci projektu
Realizacja dzieła plastycznego

Omawiane zagadnienia


  • Różnorodność funkcji pełnionych przez dzieło sztuki we wnętrzu:
  1. a) tkanina artystyczna jako obiekt utylitarny we wnętrzu architektonicznym;
  2. b) tkanina artystyczna jako dzieło kolekcjonerskie dopełniające wnętrze architektoniczne;
  • Problem zastosowania tradycyjnych materiałów włókienniczych a także materiałów eksperymentalnych ( metalu, światłowodów, plexi, plastików, papieru, materiałów bezpośrednio wziętych z natury itp.);
  • Techniki tradycyjnych splotów tkackich oraz eksperyment tkacki.

 

Przykłady tematów projektów


Tkanina reliefowa jako obiekt płaskorzeźbiarski związany z murem
techniki splotowe
techniki aplikacji, haftu, wycinanki (inspiracja polską sztuką ludową)
warsztaty wytwarzania filcu metodą rękodzielniczą

Tkanina przestrzenna jako obiekt funkcjonalny we wnętrzu
przestrzenny obiekt tkacki zaprojektowany jako ściana działowa we wnętrzu.
kolumna dekoracyjna jako element organizujący kierunki komunikacji przestrzennej we wnętrzu.

Tkanina drukowana
techniki sitodruku
stemple

Tkanina malowana
techniki barwienia niegruntowanej powierzchni tkaniny tekstylnej
warsztaty techniki batiku.

Credo kształcenia


Prowadzący zajęcia programowe przewidują pełną akceptację dla wprowadzania przez studentów własnych tematów, wolności interpretacyjnej a także dla indywidualnych propozycji studentów dotyczących zarówno problemów merytorycznych jak i metod oraz technik realizacyjnych.