Pracownia Rzeźby i Rysunku

6025

ad. I st. Antoni Grabowski

Urodzony w Zakopanem 11–04–1967 r.  Studia na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii  Sztuk Pięknych  w latach 1986–1991. Od 1992 asystent w Pracowni Rzeźby na wydziale Architektury Wnętrz   ASP w Warszawie. W 1992 laureat pierwszej nagrody w Konkursie Młodych Artystów Polskich na Dzieło Plastyczne, zorganizowanym przez Przedstawicielstwo EWG w Polsce w Galerii Appendix. 1994–1995 Stypendium ( Deutscher Akademischer Austauschdienst ) w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. W 2001 przewód kwalifikacyjny I stopnia. Od roku akademickiego 2003/2004 prowadzący Pracownię Rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Autor żeliwnych ksiąg: „Dekalog” oraz „Siedem Grzechów Głównych”. Od roku 1999 tworzy kolekcję „Odcisków ciał” przyjaciół, na wystawie „Wojna w człowieku” prezentowane pod tytułem „Purgatorium” (czyściec), dzieło jest w procesie. Wielokrotnie podejmował się realizacji scenografii oraz happeningów. Ma na koncie kilka realizacji w przestrzeni miejskiej np.: Planety Układu Słonecznego pod pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, koncepcja na rozwiązanie placu św.Jan Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

W 2014 wykonał z żeliwa i brązu 2m medalion poświęcony „Odyseji 2 Korpusu”, który został zamontowany na Monte Casino we Włoszech w 70 rocznicę bitwy.

Obecne zainteresowania artystyczne Antoniego Grabowskiego to poszukiwanie duchowej i fizycznej równowagi oraz próba wyrażenia jej w przestrzeni.

 

6018

dr Krzysztof Franaszek

Krzysztof Franaszek, urodził się w 1981 r. w Lublinie. Artysta tworzy rzeźby, obiekty, instalacje i rysunki. Jest absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w 2006), doktorem sztuk pięknych (2013). Był stypendystą w pracowni Christiana Jankowskiego na Staatliche Akademie der Bildenden Künste w Stuttgarcie (2005) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009). Swoje dzieła pokazywał na pięciu wystawach indywidualnych, między innymi: CSW Zamek Ujazdowski Warszawa 2013, Galeria Studio Warszawa 2010, Galeria Labirynt Lublin 2010. Uczestniczył w kilkunastu pokazach zbiorowych i projektach w Polsce, Niemczech, Holandii, USA, Rosji, na Litwie i Ukrainie. Od 2006 r. jest pracownikiem macierzystej uczelni w Warszawie.

 

PROGRAM:

Zajęcia z rzeźby i rysunku są obowiązkowe dla studentów 1 roku w wymiarze 4 godzin tygodniowo, studenci starszych lat mają możliwość kontynuowania studiów w tej pracowni w ilości 6 godzin tygodniowo. Studentów wszystkich lat obowiązuje rysunek z natury, którego podmiotem jest człowiek (forma szkiców,  a podczas realizacji rzeźbiarskich rysunki na dużym formacie).

Zestaw ćwiczeń dla studentów ma na celu zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami rzeźbiarskimi oraz pokazanie im dróg i technik, które mogą świadomie wykorzystywać podczas twórczych realizacji. W pierwszych  realizacjach studenci zapoznają się z tradycyjnym warsztatem rzeźbiarskim. Prace studialne realizowane w takich materiałach jak: żywica, sylikon, gąbka lateksowa, styropian czy pianka poliuretanowa stanowią bazę do budowy mobilnych obiektów, które umożliwiają zmienny charakter układów przestrzennych. Często wieloelementowe kompozycje prezentowane są przez studentów w różnych sytuacjach w przestrzeni publicznej, przez co nabierają odmiennych znaczeń i kontekstów.

Postęp technologiczny jest faktem, wraz z nim rośnie zapotrzebowanie na wykorzystywania nowych mediów w budowaniu nastroju przestrzeni.

Fotografowanie w Pracowni Rzeźby to próby subiektywnego zaaranżowania

i pokazania w przestrzeni form wymodelowanych światłem. Fotografia posiadając swoją autonomię jako dziedzina sztuki często jednak wspiera i inspiruje działania artystyczne, w naszej pracowni. W dialogu z odbiorcą  studenci wykorzystują, również techniki audiowizualne, wynikiem tej formy wypowiedzi artystycznej są krótkie etiudy filmowe.

Studia w Pracowni Rzeźby zwieńczone są aneksem plastycznym do Dyplomu Magistra Sztuki.