Pracownia Podstaw Projektowania

2531prof zw. szt. plast. Lucjan Kasprzak

 Prof. szt. plast. Lucjan Kasprzak – Absolwent ASP i PW w Warszawie. Tytuł profesora sztuk plastycznych nadany w roku 2000. Dydaktyka w ASP od 1978 i w WSEIZ od 2005 w obszarach kształcenia: rysunek i malarstwo, projektowanie architektoniczne, formy strukturalne, projektowanie wnętrz, rewaloryzacje wnętrz, podstawy projektowania, projektowanie etnograficzne. Wykłady o znaczeniach krajobrazów w SGGW w latach 1999–2001. Praca twórcza: architektura, wnętrza, drobna forma architektoniczna, przedmioty wyposażenia wnętrz i inne częściowo lub w całości realizowane samodzielnie – łącznie ponad 200 dzieł głównie projektowych, w tym realizacje kompleksowe w permanentnej kontynuacji. Ponadto studia fotograficzne ześrodkowane wokół krajobrazu i architektury drewnianej w spektrum wielu innych tematów. Udział w kilku wystawach i wydawnictwach zbiorowych. Komponowanie i pokazy diaporam aktualnie z udziałem technik wirtualnych.

 

2532adi. dr sztuki Katarzyna Bucholc

Studia na Wydziale Architektury Wnętrz, ASP w Warszawie. Dyplom ,,Rytm ciszy – wnętrza kontemplacyjne” w 1996 pod kierunkiem prof. Lucjana Kasprzaka. Od 1997 asystentka na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie w pracowni Podstaw Projektowania prowadzonej początkowo przez prof. Piotra Perepłysia, następnie przez dr Piotra Kwasieborskiego a obecnie przez prof. Lucjana Kasprzaka. W 2009 obrona pracy doktorskiej „Tożsamość, Cisza, Piękno – szukanie dróg ‘żywego oglądania’” . Obszar projektowych poszukiwań to przede wszystkim wnętrza sakralne, a w szczególności wnętrza kontemplacyjne i pustelnie – w latach 1998–2008 prowadzona praca badawcza dotycząca historycznych i współczesnych pustelni i pustelnictwa w Polsce (materiały wykorzystane w pracy doktorskiej).

 

Program Pracowni


Trafna forma jest celem projektowania. Jest nie tylko miłym dla oka wizerunkiem zewnętrznym przedmiotu, lecz jeszcze bardziej – spoiwem pozostałych, często bardzo złożonych aspektów istnienia tego przedmiotu. Świadome posługiwanie się formą jest niewątpliwym celem i zadaniem studiów artystycznych, jest także ciągłym wyzwaniem dla pedagogów do wyznaczania zagadnień w tym obszarze. Podstawy Projektowania mają wprowadzić studenta w obszar języka przedmiotów i przestrzeni w jego warstwie elementarnej i tym samym wskazać kluczowy sposób orientacji w złożoności tworzenia projektowego.

Źródła problemowe – czynniki naturalne trójwymiaru : kształt, materie, światło, kolor, czas ; czynniki zewnętrzne : imperatywy przeznaczeń, archetypy kulturowe. Metoda – w realizację zadań wpisuje się ćwiczenie różnych umiejętności warsztatowych dla zrównoważenia rozwoju intelektualnego z rozwojem intuicji i wrażliwości plastycznej. Cel – wyznaczenie podstaw sprawnego widzenia, myślenia, i działań do osiągnięcia w ramach licencjatu niezbędnych umiejętności zawodowych projektanta wnętrz oraz dla dalszego kształcenia w ramach magisterium. Organizacja – w każdym semestrze dwa zadania wprowadzane za pomocą ćwiczeń kontynuowane studyjnie w pracowni oraz w domu. Efektem końcowym jest trójwymiarowe dzieło stosownie opisane i zdokumentowane.

Zadania


Semestr 1: Przestrzeń i Przedmiot
Zadanie 1. Punkt – przedmiot w przestrzeni otwartej
Zadanie 2. Przedmioty i granice przestrzeni.
Semestr 2: Kształt Przestrzeni wg Linii Płaszczyzny i Bryły
Zadanie 3 Kompozycja obiektu wg linii krawędziowych wnętrza lub geometrii konstrukcji.
Zadanie 4 Kompozycja obiektu wg tworzących go płaszczyzn lub brył.

Blok A

Treść w kompozycji – ćwiczenia. Tworzące: elementy składowe kubika.  

  1. Kompozycja horyzontalna z tytułem treści.
  2. Kompozycja wertykalna z tytułem treści.
  3. Kompozycja wyznaczająca przestrzeń znamionowaną hasłem.

Kształt przestrzeni – zadanie semestralne. Tworzące: kształty i czynniki elementarne.

  1. Projekt wnętrza jako kompozycji brył i płaszczyzn.

 

Blok B

Światło i cień – ćwiczenia. Tworzące: elementy powtarzalne.

  1. Światło na powierzchni – obrazowanie głębi.
  2. Światło w obiekcie – kreowanie głębi.

Światło i przestrzeń – zadanie semestralne. Tworzące: przesłony i ażury.

Projekt wnętrza czynnikami światła