Portfolio

2502

prof. ASP Bazyli Krasulak

Bazyli Krasulak (1956). Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP
w Warszawie. Projektant grafiki użytkowej i wnętrz. W latach 90. dyrektor artystyczny i kreatywny w agencjach reklamowych. Od 1991 pracownik dydaktyczny Wydziału Architektury Wnętrz. W latach 1994–2007 prowadzący Pracownie podstaw projektowania graficznego. Kwalifikacje IIº w 2002. Od 2007 prowadzący Pracownię komunikacji wizualnej. Nagrody i wyróżnienia: KrakFilm, Clio Awards, Dea Awards, Złote Orły, Vidical

 

Program Przedmiotu


Zadaniem studentów jest wykonanie projektu portfolio prac kursowych i jego realizacja w formie wydruku. Program przedmiotu kładzie nacisk na pogłębienie umiejętności świadomego korzystania ze środków ekspresji plastycznej w projektowaniu dwuwymiarowego przekazu wizualnego. Portfolio jest prezentowane na publicznej obronie dyplomu, a po ukończeniu studiów może być wykorzystane przez absolwenta w rozmowach kwalifikacyjnych w trakcie poszukiwania pracy.