Perspektywa i Geometria (ns)

Magdalena Siemienowicz

Architekta, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, gdzie otrzymała nagrodę na najlepszy dyplom roku SARP. W latach 2004-2010 pracowała w biurach projektowych m.in. WWAA, Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., WXCA pracownia projektowa, Maćków Pracownia Projektowa, Robert Majkut Design. Od 2010 roku prowadzi własną pracownię architektoniczną. Przygotowywała projekty realizacyjne ekspozycji i instalacji dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa, Muzeum Narodowe Warszawa, Muzeum Narodowe Pekin, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Warszawa, Miejska Galeria Sztuki BWA Poznań, Teatr Wielki i Opera Narodowa Warszawa, Teatr Nowy. Autorka i współautorka licznych realizacji architektonicznych. Laureatka konkursów architektonicznych m.in. na opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych w porcie Gdańsk, projekt zagospodarowania placu Zodiak przed pawilonem SARP Warszawa, projekt koncepcyjny mobilnego pawilonu sceny Teatru Wielkiego i Opery Narodowej w Warszawie OperaLab, projekt aranżacji wnętrz pawilonu Emilka na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawa. Współautorka programu i zeszytu ćwiczeń kreatywnych dla architektów „EXMEBE”.

 

 

Opis przedmiotu :


Podejmowane zagadnienia pogłębiają i rozwijają wiedzę oraz umiejętności studenta w zakresie rysunku perspektywicznego i geometrii. Realizowany program przygotowuje do odręcznego wykonywania oraz wykreślania rysunków. Student po ukończeniu kursu potrafi pracować z perspektywą, aksonometrią, rzutniami i światłocieniem. Umiejętności te pozwolą na przygotowanie szybkich odręcznych szkiców projektowych oraz rozumienie podstawowych zagadnień z zakresu geometrii wykreślnej niezbędnych do pracy w zawodzie architekta wnętrz.