II Pracownia Projektowania Mebla

III rok studiów I stopnia; l i lI rok studiów II stopnia

5914

dr Tomasz Gałązka
e-ma­il: asp.pracownia_mebla(at)wp.pl

Tomasz Gałązka (ur. 1972) Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie (zak. 1997). Projektant wystaw, wnętrz oraz mebli. Od 1997 pracownik dydaktyczny Wydziału Architektury Wnętrz.
1997 – asystent w Pracowni Wybranych Zagadnień Projektowych
2000 – asystent w Pracowni Projektowania Mebla
2003 – asystent w Pracowni Modelowania
2006 – prowadzący Pracownię Modelowania
2011 – prowadzący Pracownię Projektowania Mebla I
2010 – obrona pracy doktorskiej
2007 – prowadzący Pracownię Modelowania na studiach niestacjonarnych
2011 – prowadzący Pracownię Projektowania Mebla na studiach niestacjonarnych

 

5922

as. Maciej Jelski
e-ma­il: maciejjelski(at)yahoo.com

Maciej Jelski studiował w latach 2001–2006 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz. 2004–2005 studiował na Staatliche Akademie Der Bildenden Kunste w Sztudgardzie. W 2007 roku odbył staż w Atelier Mendini w Mediolanie, następnie od 2007 do 2010 pracował w Atelier Mendini jako Junior Designer, wykonując projekty mebli, produktów i wystaw dla takich marek, jak: Bisazza, Alessi, Venini, Lalique, Super Ego Design oraz galerii: Galeria Kreo , Museum Market, Triennale di Milano. W 2011 roku pracował w Centrum Nauki Kopernik jako projektant. Od 2008 wraz z Ewą Bochen tworzy studio projektowe Kosmos Project (www.kosmosproject.com), specjalizujące się w projektach mebli i produktu. Swoje projekty prezentował m. in. na DMY Berlin, Salone Satellite w Mediolanie, Łódź Design Festival, Design Museum Holon w Izraelu, Maison & Objet w Paryżu, Ventura Lambrate w Mediolanie, Tent London, Stockholm Design Week, Kalmar Kunst Museum, Eindhoven Design Week, BWA Wrocław. Laureat licznych konkursów, m. in.: w 2009 – I miejsce w konkursie Suite d%u2019Autore w Palermo. 2010 – II miejsce w konkursie World Space Creators Award, Tokio, Japonia. W 2011 laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska. Od 2013 roku asystent w Pracowni Projektowania Mebla.

 

Program Pracowni

W pracowni podejmowane są tematy związane z projektowaniem mebla drewnianego, zbudowanego w oparciu o materiały drzewne i drewnopochodne. Pozostaje jednak pełna swoboda wyboru tworzyw, a także przeznaczenia mebla. Również charakter mebla i sposób jego realizacji pozostają otwarte. Od propozycji podporządkowanych zasadom produkcji masowej, seryjnej, wyraźnie technologicznych, aż po meble unikatowe, jednostkowe. Podstawą programu II Pracowni Projektowania Mebla pozostaje od zawsze pobudzanie wyobraźni, wskazywanie przedmiotu inspiracji, uświadamianie, czym są w projektowaniu konsekwentne stosowanie materiału, logika i prostota konstrukcji, poszukiwanie i kreowanie własnej, oryginalnej formy.

Omawiane zagadnienia to:

 1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących szczegółowych rozwiązań w projektowaniu  i realizowaniu elementów wyposażenia wnętrz i wystaw.
 2. Rozwijanie świadomości projektowania w zgodzie z ludzkimi potrzebami (funkcja, ergonomia, ekonomia, ekologia) oraz wygodą (ergonomia, materiał, forma).
 3. Wykształcenie umiejętności łączenia: funkcji, materiału oraz konstrukcji w jednorodną formę o interesującym wyrazie plastycznym.
 4. Pobudzanie do innowacyjnego myślenia o nowych materiałach oraz stosowania ich przy realizacji tematów, z równoległym wykorzystywaniem technologii tradycyjnych.
 5. Dążenie do logicznego łączenia funkcji, materiału oraz konstrukcji projektowanego elementu wyposażenia wnętrz lub wystaw w jednorodną formę o zamierzonym, interesującym wyrazie plastycznym.
 6. Kształcenie umiejętności warsztatowych – praca w stolarni.
 7. Nauka przygotowania i wykonania dokumentacji techniczno-rysunkowej.
 8. Modelowanie w skali 1:5 oraz 1:1 w materiałach zastępczych – sprawdzenie rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych.

TEMATY

Studia licencjackie:

Semestr  V
Stołek jako prosty mebel drewniany z jedną funkcją dla danego wnętrza i użytkownika.

Materiał: Drewno oraz materiały drewnopochodne.
Cel: Projekt (oraz realizacja) jednofunkcyjnego mebla – stołka o lekkiej konstrukcji dla osoby dorosłej. Projektowany mebel poza funkcją użytkową powinien spełniać walory estetyczne.
-Szczegółowe określenie założeń projektowych: funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjno-materiałowych;
– Rysunkowo-modelowe poszukiwanie koncepcji formy;
– Opracowanie dokumentacji warsztatowej w skali 1:1 w konsultacji z pracownią wykonawczą.

Zakres opracowania zadania semestralnego:
– założenia projektowe,
– projekt wstępno-szkicowy mebla,
– makieta w skali 1:5 (materiał zastępczy),
– model w skali 1:1 (materiał zastępczy),
– rysunek roboczy w skali 1:1,
– rysunek powykonawczy w skali 1:1,
– dokumentacja fotograficzna,
– plansza przedstawiająca proces projektowy 100/50 (w poziomie).

Realizacja wybranych projektów w stolarni wydziałowej lub u wykonawców zewnętrznych:
– semestr  V lub VI

Semestr VI
Mebel jednofunkcyjny – półka, parawan, konsola, lampa, wieszak, gazetownik itp.

Materiał: Brak ograniczeń materiałowych.
Cel: Konstruowanie logicznych założeń projektowych, ich funkcja porządkująca proces projektowy, jasne określenie oczekiwań i ograniczeń projektowych
– Szczegółowe określenie założeń projektowych: funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjno-materiałowych;
– Rysunkowo-modelowe poszukiwanie koncepcji formy;
– Opracowanie dokumentacji warsztatowej w skali 1:1 w konsultacji z pracownią wykonawczą.

Zakres opracowania zadania semestralnego:
– założenia projektowe,
– projekt wstępno-szkicowy mebla,
– makieta w skali 1:5 (materiał zastępczy),
– model w skali 1:1 (materiał zastępczy),
– rysunek roboczy w skali  1:1,
– dokumentacja fotograficzna,
– plansza przedstawiająca proces projektowy 50/50 lub 100/50 (w poziomie).
Realizacja wybranych projektów:
– semestr I studiów magisterskich

Studia magisterskie

Semestr I
Wykonanie projektu mebla wypoczynkowego – Fotel.

Materiał: Brak ograniczeń materiałowych.
Cel: Projekt oraz realizacja jednoosobowego mebla do siedzenia dla osoby/osób dorosłych o lekkiej konstrukcji. Projektowany mebel poza funkcją użytkową powinien spełniać walory estetyczne.
– Szczegółowe określenie założeń projektowych: funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjno-materiałowych;
– Rysunkowo-modelowe poszukiwanie koncepcji formy;
– Opracowanie dokumentacji warsztatowej w skali 1:1 w konsultacji z pracownią wykonawczą.
Zakres opracowania zadania semestralnego:
– założenia projektowe,
– projekt wstępno-szkicowy mebla,
– makieta w skali 1:5 (materiał zastępczy),
– model w skali 1:1 (materiał zastępczy) – dla wybranych projektów materiał docelowy,
– rysunek roboczy w skali 1:1,
– rysunek powykonawczy w skali 1:1,
– dokumentacja fotograficzna,
– plansza przedstawiająca proces projektowy 100/50 (w poziomie).

Semestr II
Dwie grupy tematów do wyboru.
A – Strefa wejścia (hol, przedpokój, sień)
Cel:
– Określenie plastycznej idei projektu dla określonej przestrzeni;
– Opracowanie oraz realizacja wybranego obiektu – wieszak, pojemnik, półka, lampa  itp.
B – Gablota ekspozycyjna dla określonej grupy towarowej.
Cel: poznanie specyfiki projektowania mebli dla wystawiennictwa, mebli jednostkowych.
lub

Mój mebel – projekt własnego wymarzonego mebla do wybranego wnętrza istniejącego.
– Szczegółowe określenie założeń projektowych: funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjno-materiałowych;
– Rysunkowo-modelowe poszukiwanie koncepcji formy;
– Opracowanie dokumentacji warsztatowej w skali 1:1 w konsultacji z pracownią wykonawczą.

Zakres opracowania zadania semestralnego:
– założenia projektowe,
– projekt wstępno-szkicowy mebla,
– makieta w skali 1:5 (materiał zastępczy),
– model w skali 1:1 (materiał zastępczy) – dla wybranych projektów materiał docelowy,
– rysunek roboczy w skali 1:1,
– rysunek powykonawczy w skali 1:1,
– dokumentacja fotograficzna,
– plansza przedstawiająca proces projektowy 100/50 (w poziomie).[/ukryta_tresc]

Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Projektowanie mebli – Jerzy Smardzewski  – PWRiL 2009 r.
 2. Konstrukcja mebli – Irena Swaczyna – WSiP 1998 r.
 3. Meblarstwo-podstawy konstrukcji i projektowania – Czesław Mętrak- WNT 1992 r.
 4. Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania – IWP
 5. Projektowanie Ergonomiczne – Edwin Tytyk –PWN 2001 r.
 6. Konstrukcja mebli.Rysunek techniczny – Lesław Giełdowski – WSiP 1995 r.
 7. Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna – Lesław Giełdowski – WSiP 2008 r.
 8. Rysunek zawodowy dla stolarza – Marian Sławiński – WSiP 199 8r.
 9. Zarys historii mebla – Jan Setkowicz –  W-wa 1969 r.
 10. Rzeczy niepospolite. Polscy Projektanci XX wieku  pod rekacją Czesławy Frejlich  – 2+3pl 2013 r.

Literatura uzupełniajaca:

 1. Meble, naprawa i odnawianie – W-wa 1999r.
 2. Słownik terminologiczny mebli –J. Grzelak, 1998 r.
 3. Atlas drewna – J. D. Godet – Oficyna wydawnicza Multico 2008 r.
 4. Modern chairs . Charlotte & Peter Fiell – Taschen  1993 r.
 5. Ewolucja form sprzętów do siedzenia – Jerzy Charytonowicz – OWPW Wrocław 2007 r.
 6. Meble-historia mebli od renesansu do lat 60. – Riccardo Montenegro-Arkady 1998 r.
 7. Polskie Meble 1918–1939. – Anna Miłosz – ISPAN 2005 r.
 8. Meble stylowe – Gyula Kaesz – Ossolineum  1990 r.
 9. Komputerowe wspomaganie projektowania – J. Gis, R. Markiewicz – REA 2008 r.
 10. .Meble stylowe – F. Asensio – Arkady 2004 r.
 11. Polska sztuka stosowana XX wieku – Irena Huml – Warszawa 1978 r.
 12. Meble.Naprawa i odnawianie – Irena Swaczyna – W-wa 1992 r.
 13. Meble z drewna giętego i rur stalowych – Idea Thoneta. Katalog – Nurnburg 1989 r.
 14. Zarys historii meblarstwa – S. Narębski, J. Gostowicz – Toruń 1971 r.
 15. Słownik terminologiczny włókiennictwa – Marta Michałowska – W-wa 1995 r.
 16. YearBook Furniture 2010/2011 – Tom Dixon – Edel 2011 r.
 17. YearBook Furniture 2011/2012 – Tom Dixon – Edel 2012 r.
 18. Chairs, 1000 Masterpieces of Modern Design – Goodman Fiell 2012 r.

 

 

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem