II Pracownia Projektowania Mebla

III rok studiów I stopnia; l i lI rok studiów II stopnia

5914

dr Tomasz Gałązka
e-ma­il: asp.pracownia_mebla(at)wp.pl

Tomasz Gałązka (ur. 1972) Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie (zak. 1997). Projektant wystaw, wnętrz oraz mebli. Od 1997 pracownik dydaktyczny Wydziału Architektury Wnętrz.
1997 – asystent w Pracowni Wybranych Zagadnień Projektowych
2000 – asystent w Pracowni Projektowania Mebla
2003 – asystent w Pracowni Modelowania
2006 – prowadzący Pracownię Modelowania
2011 – prowadzący Pracownię Projektowania Mebla I
2010 – obrona pracy doktorskiej
2007 – prowadzący Pracownię Modelowania na studiach niestacjonarnych
2011 – prowadzący Pracownię Projektowania Mebla na studiach niestacjonarnych

 

5922

as. Maciej Jelski
e-ma­il: maciejjelski(at)yahoo.com

Maciej Jelski studiował w latach 2001–2006 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz. 2004–2005 studiował na Staatliche Akademie Der Bildenden Kunste w Sztudgardzie. W 2007 roku odbył staż w Atelier Mendini w Mediolanie, następnie od 2007 do 2010 pracował w Atelier Mendini jako Junior Designer, wykonując projekty mebli, produktów i wystaw dla takich marek, jak: Bisazza, Alessi, Venini, Lalique, Super Ego Design oraz galerii: Galeria Kreo , Museum Market, Triennale di Milano. W 2011 roku pracował w Centrum Nauki Kopernik jako projektant. Od 2008 wraz z Ewą Bochen tworzy studio projektowe Kosmos Project (www.kosmosproject.com), specjalizujące się w projektach mebli i produktu. Swoje projekty prezentował m. in. na DMY Berlin, Salone Satellite w Mediolanie, Łódź Design Festival, Design Museum Holon w Izraelu, Maison & Objet w Paryżu, Ventura Lambrate w Mediolanie, Tent London, Stockholm Design Week, Kalmar Kunst Museum, Eindhoven Design Week, BWA Wrocław. Laureat licznych konkursów, m. in.: w 2009 – I miejsce w konkursie Suite d%u2019Autore w Palermo. 2010 – II miejsce w konkursie World Space Creators Award, Tokio, Japonia. W 2011 laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska. Od 2013 roku asystent w Pracowni Projektowania Mebla.

Program Pracowni


Rok akademicki 2018/2019:

Treści programowe nauczania (treść zajęć)

W pracowni podejmowane są tematy związane przede wszystkim z projektowaniem mebla drewnianego, zbudowanego w oparciu o materiały drzewne i drewnopochodne. Pozostaje jednak możliwość – uzasadniona rodzajem mebla i jego funkcją-wyboru przez studenta innych materiałów. Również charakter struktury, sposobu jej realizacji pozostaje otwarty; od propozycji podporządkowanych zasadom produkcji masowej, seryjnej, po meble unikatowe.

Podstawą programu II Pracowni Projektowania Mebla jest pobudzanie wyobraźni, wskazywanie przedmiotu inspiracji, uświadamianie znaczenia konsekwentnego stosowania materiału w projektowaniu, logika i prostota konstrukcji, poszukiwanie i kreowanie własnej, oryginalnej formy.

Pogram nauczania dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz na 6 poziomie ERK i umożliwienie specjalizowania się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów.
Celem zajęć jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych z obszarem architektury wnętrz- projektowania mebla.
Tematy dotyczą elementarnych zagadnień materiałowych i konstrukcyjnych.

Program pracowni – szczególnie na poziomie studiów magisterskich-umożliwia elastyczne dostosowanie pracy nad projektem do specyficznej sytuacji każdego studenta – do jego preferencji, możliwości twórczych i umiejętności warsztatowych. Ponadto w zależności od charakteru projektu mebla będącego tematem opracowania, zakres pracy i sposób prezentacji są zawsze dobierane jednostkowo. Dzięki temu tryb studiowania ma indywidualny charakter.

Poza tematami określonymi przez pracownię, studenci studiów drugiego
stopnia mogą podejmować tematy proponowane indywidualnie pod warunkiem precyzyjnego określenia założeń projektowych oraz celu podjętego zagadnienia mieszczącego się w programie pracowni projektowania mebli – np. zagadnienia związane z „umeblowaniem ulicy”, ogrodu, tarasu, a także elementów związanych z wystawiennictwem itp.

Omawiane zagadnienia to:
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących szczegółowych rozwiązań w projektowaniu i realizowaniu elementów wyposażenia wnętrz i wystaw
2. Rozwijanie świadomości projektowania w zgodzie z ludzkimi potrzebami (funkcja, ergonomia, ekonomia, ekologia) oraz wygodą (ergonomia, materiał, forma)
3. Wykształcenie umiejętności łączenia: funkcji, materiału oraz konstrukcji w jednorodną formę o interesującym wyrazie plastycznym.
4. Pobudzanie do innowacyjnego myślenia o nowych materiałach oraz stosowania ich przy realizacji tematów, z równoległym wykorzystywaniem technologii tradycyjnych
5. Dążenie do logicznego łączenia funkcji, materiału, oraz konstrukcji projektowanego elementu wyposażenia wnętrz lub wystaw w jednorodną formę o zamierzonym, interesującym wyrazie plastycznym
6. Kształcenie umiejętności warsztatowych – praca w stolarni
7. Nauka przygotowania i wykonania dokumentacji techniczno-rysunkowej
8. Modelowanie w skali 1:5 oraz 1:1 w materiałach zastępczych, a także materiałach docelowych w celu sprawdzenia proponowanych przez studenta rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych.

Tematy


Studia licencjackie
Semestr V
Zadanie 1.
Inwentaryzacja wybranego przez siebie mebla-stołek, krzesło.
Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji mebla, od dokumentacji fotograficznej, szkice przestrzenne po rysunek w skali 1:5 i 1:1.
Zakres opracowania zadania 1:
– szkicowy mebla
– rysunek roboczy w skali 1:5
– rysunek w skali 1:1
– dokumentacja fotograficzna
– plansza przedstawiająca proces rysunkowo-inwentaryzacyjny 50/50
Czas projektowy – październik-grudzień.

Zadanie 2.
Stołek jako prosty mebel drewniany z jedną funkcją dla danego wnętrza i użytkownika.
Materiał: Drewno oraz materiały drewnopochodne.
Cel: Projekt (oraz realizacja) jednofunkcyjnego mebla – stołka o lekkiej konstrukcji dla osoby dorosłej. Projektowany mebel poza funkcją użytkową powinien spełniać walory estetyczne.
-Szczegółowe określenie założeń projektowych: funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjno-materiałowych
– Rysunkowo-modelowe poszukiwanie koncepcji formy – Wykorzystanie w projekcie złącza/złącz stolarskich
– Opracowanie dokumentacji warsztatowej w skali 1:1 w konsultacji z pracownią wykonawczą.
Zakres opracowania zadania semestralnego:
– założenia projektowe
– projekt wstępno-szkicowy mebla
– makieta w skali 1:5 (materiał zastępczy)
– model w skali 1:1 (materiał zastępczy)
– rysunek roboczy w skali 1:1
– rysunek powykonawczy w skali 1:1
– dokumentacja fotograficzna
– plansza przedstawiająca proces projektowy 50/100 (w poziomie).
Realizacja wybranych projektów w stolarni wydziałowej lub u wykonawców zewnętrznych:
– semestr V lub VI                                                                                                               
 Semestr VI

Zadanie 3.
Mebel jednofunkcyjny – półka, parawan, konsola, lampa, wieszak, gazetownik itp.
Materiał: Brak ograniczeń materiałowych.
Cel: Konstruowanie logicznych założeń projektowych, ich funkcja porządkująca proces projektowy, jasne określenie oczekiwań i ograniczeń projektowych
– Szczegółowe określenie założeń projektowych: funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjno-materiałowych;
– Rysunkowo-modelowe poszukiwanie koncepcji formy
– Opracowanie dokumentacji warsztatowej w skali 1:1 w konsultacji z pracownią wykonawczą.
Zakres opracowania zadania semestralnego:
– założenia projektowe
– projekt wstępno-szkicowy mebla
– makieta w skali 1:5 (materiał zastępczy)
– model w skali 1:1 (materiał zastępczy)
– rysunek roboczy w skali 1:1
– dokumentacja fotograficzna
– plansza przedstawiająca proces projektowy 50/100 (w poziomie).

Studia magisterskie
Semestr I.
Zadanie 1.                                                                                                                                     
Wykonanie projektu mebla – Krzesło.
Materiał: drewno, materiały drewnopochodne w przypadkach szczególnych metal oraz pochodne.
Cel: Projekt oraz realizacja jednoosobowego mebla do siedzenia dla osoby/osób dorosłych o lekkiej konstrukcji. Projektowany mebel poza funkcją użytkową powinien spełniać walory estetyczne. Krzesło może mieć charakter uroczysty, jak i uniwersalny. Może być krzesłem składanym, sztaplowanym itp. Dodatkowa funkcja może być funkcja składowania czy funkcja wieszania w przypadku krzesła do łazienki.
– Szczegółowe określenie założeń projektowych:
funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjno-materiałowych
– Rysunkowo – modelowe poszukiwanie koncepcji formy
– Opracowanie dokumentacji warsztatowej w skali 1:1
w konsultacji z pracownią wykonawczą
Zakres opracowania zadania semestralnego:
– założenia projektowe
– projekt wstępno-szkicowy mebla
– makieta w skali 1:5 (materiał zastępczy)
– model w skali 1:1 (materiał zastępczy) dla wybranych
projektów materiał docelowy
– rysunek roboczy w skali 1:1
– rysunek po wykonawczy w skali 1:1
– dokumentacja fotograficzna
– plansza przedstawiająca proces projektowy 50/100 (w poziomie)
Realizacja wybranych projektów w stolarni wydziałowej lub u wykonawców zewnętrznych:
– semestr V lub VI
Semestr II.

Zadanie 2.                                                                                                                                   
Projekt mebla uzupełniającego do projektu z semestru I „Krzesło”– projektujemy „Rodzinę mebli”

-Szczegółowe określenie założeń projektowych: funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjno-materiałowych
-Rysunkowo -modelowe poszukiwanie koncepcji formy
-Opracowanie dokumentacji warsztatowej w skali 1:1 w konsultacji z pracownią wykonawczą
Zakres opracowania zadania semestralnego: -makieta w skali 1:5 (materiał zastępczy)-model w skali 1:1 (materiał zastępczy -rysunek roboczy w skali 1:1 -rysunek po wykonawczy w skali 1:1-dokumentacja fotograficzna -plansza przedstawiająca proces projektowy 50/100 (w poziomie)

Literatura:
1. Projektowanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2009 r.
2. Konstrukcja mebli – Irena Swaczyna – WSiP 1998 r.
3. Meblarstwo-podstawy konstrukcji i projektowania – Czesław Mętrak- WNT 1992 r.
4. Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania – IWP
5. Projektowanie Ergonomiczne – Edwin Tytyk –PWN 2001 r.
6. Konstrukcja mebli.Rysunek techniczny – Lesław Giełdowski – WSiP 1995 r.
7. Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna – Lesław Giełdowski – WSiP 2008 r.
8. Rysunek zawodowy dla stolarza – Marian Sławiński – WSiP 199 8r.
9. Zarys historii mebla – Jan Setkowicz – W-wa 1969 r.
10. Rzeczy niepospolite. Polscy Projektanci XX wieku pod rekacją Czesławy Frejlich – 2+3pl 2013 r.
Literatura uzupełniajaca:
1. Meble, naprawa i odnawianie – W-wa 1999r.
2. Słownik terminologiczny mebli –J. Grzelak, 1998 r.
3. Atlas drewna – J. D. Godet – Oficyna wydawnicza Multico 2008 r.
4. Modern chairs . Charlotte & Peter Fiell – Taschen 1993 r.
5. Ewolucja form sprzętów do siedzenia – Jerzy Charytonowicz – OWPW Wrocław 2007 r.
6. Meble-historia mebli od renesansu do lat 60. – Riccardo Montenegro-Arkady 1998 r.
7. Polskie Meble 1918–1939. – Anna Miłosz – ISPAN 2005 r.
8. Meble stylowe – Gyula Kaesz – Ossolineum 1990 r.
9. Komputerowe wspomaganie projektowania – J. Gis, R. Markiewicz – REA 2008 r.
10. .Meble stylowe – F. Asensio – Arkady 2004 r.
11. Polska sztuka stosowana XX wieku – Irena Huml – Warszawa 1978 r.
12. Meble.Naprawa i odnawianie – Irena Swaczyna – W-wa 1992 r.
13. Meble z drewna giętego i rur stalowych – Idea Thoneta. Katalog – Nurnburg 1989 r.
14. Zarys historii meblarstwa – S. Narębski, J. Gostowicz – Toruń 1971 r.
15. Słownik terminologiczny włókiennictwa – Marta Michałowska – W-wa 1995 r.
16. YearBook Furniture 2010/2011 – Tom Dixon – Edel 2011 r.
17. YearBook Furniture 2011/2012 – Tom Dixon – Edel 2012 r.
18. Chairs, 1000 Masterpieces of Modern Design – Goodman Fiell 2012 r.