II Pracownia Malarstwa i Rysunku

 

2534

dr hab. Jarosław Radel

Jarosław Radel urodził się 24 marca 1973 roku w Olsztynie. Od 1998 roku student ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Pierwszy rok studiów spędził w Pracowni Malarstwa pod opieką prof. Jarosława Modzelewskiego i w Pracowni Rysunku pod opieką prof. Tomasza Żołnierkiewicza. Od drugiego roku w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Czapli i Pracowni Rysunku prof. Ryszarda Sekuły. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem otrzymał w 2003 roku. Opiekunami dyplomu byli: prof. Marian Czapla z dziedziny Malarstwa, prof. Edward Tarkowski z dziedziny Malarstwa Ściennego (aneks). Od 2003 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej ASP w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Pawła Michalaka na stanowisku asystenta. W 2013 obronił pracę doktorską. W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a od 2020 roku pracuje na stanowisku adiunkta.

dr Anna Krzemińska   

W warszawskiej ASP pracuje na stanowisku asystenta w II Pracowni Rysunku i Malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz. Koordynatorka współpracy zewnętrznej i asystentka Kierownika Studiów Podyplomowych „Kolor w kreacji wnętrza”.

W 2013 roku uzyskała dyplom magistra sztuki na Wydziale Architektury Wnętrz w Pracowni Malarstwa, Pracowni Projektowania Wystaw, jak również w Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie kształcenia plastycznego w Studium Pedagogicznym przy Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie. W 2019 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. W tym samym roku uczestniczyła w trzymiesięcznej rezydencji artystycznej w Karnataka Chitrakala Parishath College of Fine Arts in Bangalore w Indiach, gdzie we współpracy z prof. Tejendrą Singh Baonim realizowała swój program dydaktyczny i badawczy „Przestrzeń-Sacrum-Sztuka” pod patronatem Polskiego Instytutu w New Delhi. Wcześniej, w 2010 roku brała udział w zajęciach „Cours de Civilisation Française de la Sorbonne” na paryskiej Sorbonie. Od 2020 r. pracuje w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku, gdzie prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku, multimediów i fotografii. Autorka wykładów i warsztatów online z cyklu „Światło, przestrzeń, przekaz”. Projekt dofinansowany w ramach programu „Kultura w sieci” przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a zrealizowany we współpracy z Płocką Galerią Sztuki. Organizatorka wystaw w kraju i za granicą w ramach autorskiego programu wymiany pomiędzy jednostkami akademickimi oraz zagranicznych wyjazdów naukowych i wystaw dla pracowników ASP w Warszawie.

Uczestniczyła w ponad 50 wystawach krajowych i zagranicznych: w Polsce, Tajlandii, Indonezji, Malezji, Indiach i Chinach. Te obszary kulturowe są ważną inspiracją dla jej twórczości, bazującej na konfrontacji archetypów i symboli związanych z pierwiastkiem żeńskim w ramach dialogu kultur Dalekiego Wschodu z kulturą Polski.

 

Program Pracowni


Studia malarskie i rysunkowe w Pracowni służą wszechstronnemu rozwojowi kultury plastycznej oraz kształtowaniu osobowości twórczej studenta. Celem dydaktycznym jest nauczenie umiejętności czerpania z natury poprzez wnikliwą, pogłębioną jej obserwację. Wykonywane podczas ćwiczeń w pracowni szkice malarskie i rysunkowe mają ułatwić studentowi zrozumienie problemu konstruowania obrazu.

Podczas pracy w Pracowni student uświadamia sobie różne możliwości odbioru otaczającej go rzeczywistości. W indywidualnym zapisie zawiera się zarówno jego intelekt, jak i intuicja – w różnych proporcjach, w zależności od indywidualnych predyspozycji. Przeprowadzone w trakcie studiów ćwiczenia pozwolą na swobodne posługiwanie się kolorem i rysunkiem –również w pracach projektowych – oraz ułatwią podejmowanie złożonej problematyki plastycznej – uzmysłowią znaczenie kreacji twórczej.

Istotą programu jest zaszczepienie umiejętności indywidualnego poszukiwania na płaszczyźnie obrazu, w oparciu o czułą obserwację natury i dbałość o przekaz (malarski, rysunkowy) zgodny z własną indywidualną wrażliwością na szeroko pojęte otoczenie.

 

Tematyka Zajęć:


Studium modela.
Studium postaci we wnętrzu.
Martwa natura.
Monochromatyczne studium zwartej grupy roślin.
Studium wyrażające relacje form środowiska naturalnego i sztucznego.
Studium struktur podobnych (naturalnych lub sztucznych).