II Pracownia Malarstwa i Rysunku

2535

prof. Paweł Michalak

Paweł Michalak, ur. 17.01.1953r. w Warszawie. 1972–1978 studia na Wydziale Architektury PW (dyplom w pracowni prof. J. Hryniewieckiego). Studia na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w latach 1978–1982. Dyplom w 1982 r. w pracowni doc. H. Wiśniewskiego
i doc. J. Damięckiego na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej ASP. Od 1989 r. asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. A. Kozyrskiego na tymże wydziale. Od 1993 r. po przewodzie przeprowadzonym na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie – adiunkt z kwalifikacjami pierwszego stopnia. Od 2002 r. – po uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie – prowadzi pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej ASP. Od 2013 r. prof. ASP.

 

2534

dr Jarosław Radel

Jarosław Radel urodził się 24 marca 1973 roku w Olsztynie. Od 1998 roku student ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Pierwszy rok studiów spędził w Pracowni Malarstwa pod opieką prof. Jarosława Modzelewskiego i w Pracowni Rysunku pod opieką prof. Tomasza Żołnierkiewicza. Od drugiego roku w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Czapli i Pracowni Rysunku prof. Ryszarda Sekuły. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem otrzymał w 2003 roku. Opiekunami dyplomu byli: prof. Marian Czapla z dziedziny Malarstwa, prof. Edward Tarkowski z dziedziny Malarstwa Ściennego (aneks). Od 2003 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej ASP w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Pawła Michalaka na stanowisku asystenta. W 2013 obronił pracę doktorską.

Program Pracowni

Studia malarskie i rysunkowe w Pracowni służą wszechstronnemu rozwojowi kultury plastycznej oraz kształtowaniu osobowości twórczej studenta. Celem dydaktycznym jest nauczenie umiejętności czerpania z natury poprzez wnikliwą, pogłębioną jej obserwację. Wykonywane podczas ćwiczeń w pracowni szkice malarskie i rysunkowe mają ułatwić studentowi zrozumienie problemu konstruowania obrazu.

Podczas pracy w Pracowni student uświadamia sobie różne możliwości odbioru otaczającej go rzeczywistości. W indywidualnym zapisie zawiera się zarówno jego intelekt, jak i intuicja – w różnych proporcjach, w zależności od indywidualnych predyspozycji. Przeprowadzone w trakcie studiów ćwiczenia pozwolą na swobodne posługiwanie się kolorem i rysunkiem –również w pracach projektowych – oraz ułatwią podejmowanie złożonej problematyki plastycznej – uzmysłowią znaczenie kreacji twórczej.

Istotą programu jest zaszczepienie umiejętności indywidualnego poszukiwania na płaszczyźnie obrazu, w oparciu o czułą obserwację natury i dbałość o przekaz (malarski, rysunkowy) zgodny z własną indywidualną wrażliwością na szeroko pojęte otoczenie.

Tematyka Zajęć:

Studium modela.
Studium postaci we wnętrzu.
Martwa natura.
Monochromatyczne studium zwartej grupy roślin.
Studium wyrażające relacje form środowiska naturalnego i sztucznego.
Studium struktur podobnych (naturalnych lub sztucznych).