Andrzej Zwierzchowski

„NOC W WARSZAWIE” – 200X150cm olej na płótnie – 2013


„CZERWONA MEDUZA” – 200X114cm olej na płótnie – 2008


 „LAURKA DLA ARTYSTY” – 200X150 olej na płótnie – 2013