Wy­sta­wien­nic­two i Ko­mu­ni­ka­cja Wi­zu­al­na

AO_portet_cb_maleAdam Orlewicz
e-ma­il: orlewicz(at)op.pl

Adam Orlewicz. 2003 r. – dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni projektowania wystaw prof. H. Noskiewicz-Gałązki na wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Tworzy projekty z zakresu wystawiennictwa muzealnego i plenerowego m.in. dla Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Projektował wystawy w Moskwie, Odessie, Kijowie, Tuluzie, Dreźnie. Współpracuje z wydawnictwem „Architektura – Murator”. Laureat nagrody na Biennale Wystaw Międzynarodowych oraz wyróżnień muzealniczych, stypendysta Ministra Kultury w roku 2004. Od 2008 r. – asystent na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.

Program Pracowni


Celem Pracowni jest przygotowanie do samodzielnej pracy projektowej, poprzez kształtowanie wrażliwości plastycznej, rozwój wyobraźni oraz percepcji przestrzennej.
Studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu problemów wystawiennictwa; uczą się tworzenia autorskich koncepcji scenariuszowych, zrozumienia roli materiału używanego w realizacji projektu.
Tworzą i przekazują własne koncepcje poprzez świadome i umiejętne stosowanie właściwych technik manualnych i komputerowych.
Zrozumienie specyfiki i roli informacji wizualnej w wystawiennictwie ( projekt, profesjonalna prezentacja plastyczna, przekaz słowny ) oraz rozwiązania techniczne projektowanych form dopełniają program.
Pracownia prowadzi zajęcia dla II roku studiów licencjackich.