Warunki Rekrutacji Studia Podyplomowe 2022/2023

Składanie dokumentów


Pierwszy termin:    od 1.06 do 30.06.2022 r.
elektronicznie na adres  e-mail:  wawstudiapodyplomowe@asp.waw.pl

Ogłoszenie wyników pierwszej kwalifikacji:     5 lipca 2022 r.

Drugi termin:         od  1.09 do 25.09.2022 r.
elektronicznie na adres  e-mail:  wawstudiapodyplomowe@asp.waw.pl

Ogłoszenie wyników drugiej kwalifikacji:       3 października 2022 r.

Kandydat zostanie powiadomiony mailowo o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
Do dnia rozpoczęcia zajęć  powinien podpisać umowę na usługi edukacyjne i opłacić wpisowe wysokości 200,00 PLN.

Wymagane dokumenty


Zał.nr 1 podanie
Zał. nr 2 ankieta
– Dyplom ukończenia studiów ( licencjackich I stopnia lub magisterskich ( II stopnia lub jednolitych)- skan 
– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości  50,00 PLN 
 na konto ASP w Warszawie  nr konta:  80 1240 1040 1111 0010 7631 0572
 wpłata z dopiskiem:  Studia podyplomowe AW + imię i nazwisko kandydata