Warunki Rekrutacji Studia Podyplomowe

Składanie dokumentów


Pierwszy termin:    od 1.06 do 30.06.2021 r.
elektronicznie na adres  e-mail:  wawstudiapodyplomowe@asp.waw.pl

Ogłoszenie wyników pierwszej kwalifikacji:     5 lipca 2021 r.

Drugi termin:         od  10.07 do 24.09.2021 r.
elektronicznie na adres  e-mail:  wawstudiapodyplomowe@asp.waw.pl

Ogłoszenie wyników drugiej kwalifikacji:       1 października 2021 r.

Kandydat zostanie powiadomiony mailowo o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
Do dnia rozpoczęcia zajęć  ( 08.10.2021 r. ) powinien podpisać umowę na usługi edukacyjne i opłacić wpisowe wysokości 200,00 PLN.

Wymagane dokumenty


– Podanie ( zał. 1 – plik do pobrania)
– Ankieta dla kandydatów ( zał. 2 – plik do pobrania) 
– Dyplom ukończenia studiów ( licencjackich I stopnia lub magisterskich ( II stopnia lub jednolitych)- skan 
– Dowód wpłaty opłaty kwalifikacyjnej wysokości  50 PLN 
 na konto ASP w Warszawie  nr konta:  80 1240 1040 1111 0010 7631 0572
 wpłata z dopiskiem:  Studia podyplomowe AW + imię i nazwisko kandydata

 

Pliki do pobrania


Podanie
Ankieta dla kandydatów