Warunki Rekrutacji Studia Podyplomowe

Składanie dokumentów


Pierwszy termin:  w dniach  od 10.06 do 30.06.2019 r.
elektronicznie na adres  e-mail:  wawstudiapodyplomowe@asp.waw.pl

Ogłoszenie wyników pierwszej kwalifikacji:     4 lipca 2019 r.


Drugi termin: w dniach 10.07 do 30.09.2019 r.
elektronicznie na adres  e-mail:  wawstudiapodyplomowe@asp.waw.pl

Ogłoszenie wyników drugiej kwalifikacji:       4 października 2019 r.

Kandydat zostanie powiadomiony mailowo o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
Do dnia rozpoczęcia zajęć  ( 18.10.2019 r. ) powinien podpisać umowę na usługi edukacyjne i opłacić wpisowe wysokości 200,00 PLN.

Wymagane dokumenty


– Podanie ( zał. 1 – plik do pobrania)
– Ankieta dla kandydatów ( zał. 2 – plik do pobrania) 
– Dyplom ukończenia studiów ( licencjackich I stopnia lub magisterskich ( II stopnia lub jednolitych)- skan 
– Dowód wpłaty opłaty kwalifikacyjnej wysokości  50 PLN 
 na konto ASP w Warszawie  nr konta:  80 1240 1040 1111 0010 7631 0572
 wpłata z dopiskiem:  Studia podyplomowe AW + imię i nazwisko kandydata

 

Pliki do pobrania


Podanie
Ankieta dla kandydatów