Warunki rekrutacji Studia Podyplomowe

Składanie dokumentów


Pierwszy termin:  w dniach  od 25.05 do 15.06.2018 r.
elektronicznie na adres  e-mail: 
wawstudiapodyplomowe@asp.waw.pl
lub osobiście w dziekanacie w dniach: 25.05, 08.06, 15.06 w godz. od 15.00 do 19.00

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz , ul. Myśliwiecka 8
(wejście od ul. J. Hoene - Wrońskiego)  00-459 Warszawa, tel. (22) 628 92 54
Dokumenty przyjmuje mgr Anna Krzemińska


Drugi termin: w dniach 15.09 do 30.09.2018 r.
elektronicznie na adres  e-mail: 
wawstudiapodyplomowe@asp.waw.pl
lub osobiście w dziekanacie w dniach: 21.09, 28.09, 30.09. 2018 w godz. od 15.00 do 19.00

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz , ul. Myśliwiecka 8
( wejście od ul. J. Hoene - Wrońskiego)  00-459 Warszawa, tel. (22) 628 92 54
Dokumenty przyjmuje mgr Anna Krzemińska

Ogłoszenie wyników pierwszej kwalifikacji  30.06.2018 r.
Ogłoszenie wyników drugiej kwalifikacji       05.10.2018 r.

 
Kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie i listownie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
Do dnia rozpoczęcia zajęć  ( 12.10.2018 r. ) powinien dostarczyć do Dziekanatu WAW oryginały dokumentów + 2 zdjęcia o wymiarach 35mm x 45mm, podpisać umowę na usługi edukacyjne i opłacić wpisowe wysokości 200,00 PLN.

Wymagane dokumenty

– Podanie ( zał. 1 – plik do pobrania)
– Ankieta dla kandydatów ( zał. 2 – plik do pobrania)
– Dyplom ukończenia studiów ( licencjackich I stopnia lub magisterskich ( II stopnia lub jednolitych)
– Dowód wpłaty opłaty kwalifikacyjnej wysokości  50 PLN
 na konto ASP w Warszawie  nr konta:  80 1240 1040 1111 0010 7631 0572
 wpłata z dopiskiem:  Studia podyplomowe AW + imię i nazwisko kandydata

 

Pliki do pobrania


Podanie
Ankieta dla ankieta.pdfkandydatów