Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

Obszarem aktywności twórczej architekta wnętrz jest spójne projektowanie i kształtowanie najbliższego otoczenia człowieka. W stale doskonalonym procesie dydaktycznym rozwijamy całościowo ujmowane wzajemne powiązania detalu architektonicznego, mebla i sprzętu z przestrzenią szeroko rozumianego wnętrza w kontekście architektoniczno – urbanistyczno – krajobrazowym.

Specyfika odczuć i napięć emocjonalnych w działaniach przestrzennych ujawnia się przede wszystkim w kreowaniu przestrzeni mieszkalnej zarówno jedno jak i wielorodzinnej. Analogicznie występuje to w odniesieniu do przestrzeni publicznych. We wnętrzach wystawienniczych, będących laboratorium dla rozwoju doświadczeń artystycznych badamy napięcia zaistniałe w przestrzeni między formami i konstruujemy  je w układy odbierane w czasie.
Proces dydaktyczny na Wydziale zbudowany jest na wzajemnym przenikaniu się tradycji i nowoczesności, na harmonii i równowadze kształcenia projektowego, artystycznego i technicznego.
Ważnym uzupełnieniem studiów jest gruntowne 5 letnie kształcenie w zakresie rozwoju wiedzy i osobowości społeczno – artystycznej studenta prowadzone we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kulturą Wizualną.
Studia oferują specjalizację w zakresie szeroko rozumianej architektury wnętrz. Student wybiera profil specjalności własnego rozwoju artystyczno – zawodowego w pracowniach projektowania wnętrz, mebla i wystawiennictwa. Najważniejszym elementem dydaktycznym kończącym studia artystyczne na Wydziale jest opracowanie i obrona całościowo potraktowanej pracy dyplomowej składającej się z następujących elementów;

 • pracy projektowej (projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw lub projektowanie mebla – do indywidualnego wyboru)
 • aneksu ogólnoplastycznego
 • pracy teoretycznej prowadzonej we współpracy
 • z Wydziałem Zarządzania Kulturą Wizualną
 • prezentacji dossiers z całego przebiegu studiów w formie portfolio

Opracował:
Prof. Przemysław Krajewski

Program Studiów

Kończąc studia Pierwszego stopnia absolwenci powinni wykazać się wiedzą, umiejętnościami, i postawami niezbędnymi dla uprawiania zawodu Architekta Wnętrz. Być wyposażeni w kwalifikacje i kompetencje artystyczne, projektowe i techniczne w praktyce zawodowej.

Studia I stopnia (licencjackie )
specjalność : projektowanie wnętrz, wystawiennictwo

I rok studiów

(wszystkie przedmioty obowiązkowe)
W ramach kształcenia kierunkowego:

 • Podstawy projektowania w roku programowym z modelowaniem (kształcenie podstawowe)

W ramach kształcenia podstawowego:

 • Podstawy Projektowania Graficznego, Psychofizjologia Widzenia, Fotografia – blok
  programowy
 • Przedmioty praktyczne: Budownictwo, Perspektywa Odręczna i Geometria, Rysunek Techniczny, Ergonomia
 • Przedmioty ogólnoplastyczne: Rysunek, Rzeźba (obowiązkowy dwutygodniowy plener)
 •  Przedmioty teoretyczne: Wiedza o Sztuce, Słownik Sztuki XX wieku, Język Obcy

II rok studiów

(wszystkie przedmioty obowiązkowe, wybór: Rzeźba lub Malarstwo)
W ramach kształcenia kierunkowego:

 • Projektowanie wnętrz i architektury
 • Wystawiennictwo i komunikacja wizualna

W ramach kształcenia podstawowego:

 • Przedmioty techniczne:
  Opracowania techniczne (dla przedmiotów kształcenia kierunkowego),
  Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Architektura Krajobrazu (blok programowy z Projektowania Wnętrz i Architektury)
 • Przedmioty ogólnoplastyczne: Malarstwo lub Rzeźba, Rysunek, Fotografia
 • Przedmioty teoretyczne: Wiedza o Sztuce, Historia Wnętrz i Mebli, Projektowanie w Polsce, Idee Filozoficzne, Język Obcy

III rok studiów

W ramach kształcenia kierunkowego:

 • Moduł 1: wybór specjalności: Projektowanie Wnętrz lub Wystawiennictwo (w sem. 6 praca
  licencjacka)
 • Moduł 2: Projektowanie Mebla lub Detal Miasta
  W ramach kształcenia podstawowego:
 • Moduł 3: Projektowanie Architektoniczne dla specjalności Projektowanie Wnętrz
  Komunikacja Wizualna dla specjalności Wystawiennictwo
 • Przedmioty praktyczne (obowiązkowe):
  Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Oświetlenie, Akustyka, Autoprezentacja
 • Przedmioty ogólnoplastyczne: Malarstwo lub Rzeźba, Rysunek
 • Przedmioty teoretyczne: Wiedza o Sztuce (sem. 5) Język Obcy

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem