Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Architektury Wnętrz

Obszarem aktywności twórczej architekta wnętrz jest spójne projektowanie i kształtowanie najbliższego otoczenia człowieka. W stale doskonalonym procesie dydaktycznym rozwijamy całościowo ujmowane wzajemne powiązania detalu architektonicznego, mebla i sprzętu z przestrzenią szeroko rozumianego wnętrza w kontekście architektoniczno – urbanistyczno – krajobrazowym.

Specyfika odczuć i napięć emocjonalnych w działaniach przestrzennych ujawnia się przede wszystkim w kreowaniu przestrzeni mieszkalnej zarówno jedno jak i wielorodzinnej. Analogicznie występuje to w odniesieniu do przestrzeni publicznych. We wnętrzach wystawienniczych, będących laboratorium dla rozwoju doświadczeń artystycznych badamy napięcia zaistniałe w przestrzeni między formami i konstruujemy  je w układy odbierane w czasie.
Proces dydaktyczny na Wydziale zbudowany jest na wzajemnym przenikaniu się tradycji i nowoczesności, na harmonii i równowadze kształcenia projektowego, artystycznego i technicznego.
Ważnym uzupełnieniem studiów jest gruntowne 5 letnie kształcenie w zakresie rozwoju wiedzy i osobowości społeczno – artystycznej studenta prowadzone we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kulturą Wizualną.
Studia oferują specjalizację w zakresie szeroko rozumianej architektury wnętrz. Student wybiera profil specjalności własnego rozwoju artystyczno – zawodowego w pracowniach projektowania wnętrz, mebla i wystawiennictwa. Najważniejszym elementem dydaktycznym kończącym studia artystyczne na Wydziale jest opracowanie i obrona całościowo potraktowanej pracy dyplomowej składającej się z następujących elementów;

Opracował:
Prof. Przemysław Krajewski

Program Studiów

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie):
Specjalność Projektowanie Wnętrz, Wystawiennictwo, Projektowanie Mebla.

I rok studiów:

W ramach kształcenia kierunkowego:

II rok studiów:

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci powinni wykazać się pogłębioną wiedzą
i umiejętnościami wymaganymi przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz, tworzyć,
realizować, wyrażać własne koncepcje artystyczne dzięki wysoko rozwiniętej osobowości,
świadomie stosując różnorodne środki ekspresji plastycznej (7 poziom ERK).

 

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept