Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia

Obszarem aktywności twórczej architekta wnętrz jest spójne projektowanie i kształtowanie najbliższego otoczenia człowieka. W stale doskonalonym procesie dydaktycznym rozwijamy całościowo ujmowane wzajemne powiązania detalu architektonicznego, mebla i sprzętu z przestrzenią szeroko rozumianego wnętrza w kontekście architektoniczno – urbanistyczno – krajobrazowym.

Specyfika odczuć i napięć emocjonalnych w działaniach przestrzennych ujawnia się przede wszystkim w kreowaniu przestrzeni mieszkalnej zarówno jedno jak i wielorodzinnej. Analogicznie występuje to w odniesieniu do przestrzeni publicznych. We wnętrzach wystawienniczych, będących laboratorium dla rozwoju doświadczeń artystycznych badamy napięcia zaistniałe w przestrzeni między formami i konstruujemy  je w układy odbierane w czasie.
Proces dydaktyczny na Wydziale zbudowany jest na wzajemnym przenikaniu się tradycji i nowoczesności, na harmonii i równowadze kształcenia projektowego, artystycznego i technicznego.
Ważnym uzupełnieniem studiów jest gruntowne 5 letnie kształcenie w zakresie rozwoju wiedzy i osobowości społeczno – artystycznej studenta prowadzone we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kulturą Wizualną.
Studia oferują specjalizację w zakresie szeroko rozumianej architektury wnętrz. Student wybiera profil specjalności własnego rozwoju artystyczno – zawodowego w pracowniach projektowania wnętrz, mebla i wystawiennictwa. Najważniejszym elementem dydaktycznym kończącym studia artystyczne na Wydziale jest opracowanie i obrona całościowo potraktowanej pracy dyplomowej składającej się z następujących elementów;

 • pracy projektowej (projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw lub projektowanie mebla – do indywidualnego wyboru)
 • aneksu ogólnoplastycznego
 •  pracy teoretycznej prowadzonej we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kulturą Wizualną
 • prezentacji dossiers z całego przebiegu studiów w formie portfolio

Opracował:
Prof. Przemysław Krajewski

Program Studiów

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie):
Specjalność Projektowanie Wnętrz, Wystawiennictwo, Projektowanie Mebla.

I rok studiów:

 • Moduł 1: Projektowanie Wnętrz lub Wystawiennictwo (w tym Opracowania Techniczne)
 • Moduł 2: Projektowanie Mebla lub Detal Miasta  (w tym Opracowania Techniczne)

W ramach kształcenia kierunkowego:

 • Moduł 3: Projektowanie Architektoniczne lub Komunikacja Wizualna
 • Moduł 4: Malarstwo lub Rzeźba
 • Przedmioty obowiązkowe: Architektura Krajobrazu, Intermedia (nieobowiązkowy tygodniowy plener), Rysunek.
 • Przedmioty teoretyczne: Konwersatorium Fakultatywne – Wiedza o Sztuce Fakultety do wyboru: Antropologia Kultury, Teoria Mediów, Sztuka XX w, Współczesne Teorie Społeczne.

II rok studiów:

 • Dyplom w wybranej pracowni dyplomowej
 •  Aneks projektowy w wybranej pracowni projektowej lub aneks plastyczny w wybranej pracowni plastycznej

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci powinni wykazać się pogłębioną wiedzą
i umiejętnościami wymaganymi przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz, tworzyć,
realizować, wyrażać własne koncepcje artystyczne dzięki wysoko rozwiniętej osobowości,
świadomie stosując różnorodne środki ekspresji plastycznej (7 poziom ERK).